1 april 2018

Eftersom det är 1 april idag så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

”Alla som behöver hjälp och stöd ska få det” skrivs in som första och överordnad § i LSS

För att garantera att alla som behöver hjälp med tex personlig assistans ska få det kommer meningen ”alla som behöver hjälp och stöd ska få det” att skrivas in som första och överordnad § i LSS. Meningen kan också komma att skrivas in i svensk grundlag.

Äntligen kan alla andas ut, säger Claes-Adam Nyslätt på Socialdepartementet. Nu får vi en garanti i lagen för att alla ska få det stöd de behöver. Han berättar att regeringen arbetat intensivt under ett halvår för att hitta en långsiktig lösning på den svåra situation som råder idag.
– Många får inte den hjälp de behöver, anhöriga tvingas rycka in, människor beskriver hur de blir sittande hemma utan att kunna ta sig ut.

Det finns även tankar på att skriva in samma mening i Sveriges grundlag för att verkligen garantera att ingen individ ska stå utan det stöd hen behöver.
– Det vore yttersta garanti så att säga, säger Claes-Adam Nyslätt.

Innan det blir en färdig proposition ska dock lagrådet granska regeringens text. Ulla-Bella Grytt på lagrådet vill ännu inte uttala sig men hon antyder att lagen kan få vissa tillämpningsproblem.
– Men det får vi jobba på att ordna, med tanke på mycket detta skulle kunna lösa, säger Ulla-Bella Grytt.


Guldpläterade medaljer för anhörigvårdare

En vacker guldpläterad medalj designad av Morakonstnärinnan Hedvig Solstråle och en årlig ceremoni med en lunch på Kungliga Slottet ska ge anhöriga uppmuntran och stöd att fortsätta vårda sina nära och kära med funktionsnedsättningar. Det föreslår Socialdepartementet i en promemoria för att minska de negativa följderna av indragen eller nekad assistans.

En förutsättning att hedras på det sättet är att man har tagit hand om en anhörig utan ekonomisk ersättning i minst 5 år med sammanlagt minst 5 000 arbetstimmar, berättar Lars Olof von Klingstedt på Socialdepartementet.

Kronprinsessan Victoria har genom sin stiftelse redan förklarat sig villig att medverka vid ceremonin. Medaljerna och ceremonin beräknas kosta skattebetalarna totalt ca 700 000 kr om året vilket ska jämföras med förväntade besparingar i assistansersättning och kommunal hemtjänst på ca 5 miljarder kr enligt Lars Olof von Klingstedt.
– Dessutom kommer den funktionsnedsatte att mot en avgift på bara 50 kr kunna vara med och äta lunchen i mixad form på Kungliga slottet.

Orsaken till lyckan i Finland - Assistans beviljas till fler och utan åldersgräns

Finland klassades nyligen av FN som det land i världen som har lyckligast invånare. En viktig orsak som inte nämnts i media är enligt Kalle Piinkker, lyckoforskare från Helsingborgs universitet, att antalet assistansanvändare ökat kraftigt och att assistans beviljas utan åldersgräns.

Enligt statistik har antalet assistansanvändare i Finland ökat till 21 079 under 2016. Kalle Piinkker kommenterar.
– Först trodde vi att naturen och närheten till sjöar, vädret, bastukulturen och finsk tango låg bakom den stora lyckan i Finland.
Men du kom fram till nåt helt annat?
– Ja det var personlig assistans som tog oss till toppen faktiskt.
På vilket sätt har det inverkat?
– Det saknas tex åldersgräns för att personlig assistans ska kunna beviljas, och antalet assistansanvändare har ökat till över 21 000 under 2016, av dessa är 29 % över 65 år. Indikationer tyder på att ökningen fortsatt under 2017.

Kalle Piinkkers senaste undersökningar tyder på att länder som har personlig assistans ligger högst i lyckomätningar. Finland har nu i förhållande till sin befolkning flest assistansanvändare i världen. Detta kan också förklara att Sverige ligger långt under Finland på lyckolistan säger Kalle Piinkker.
– Att Sverige bara ligger på nionde plats i lyckorankningen beror sannolikt på att man skurit ned på assistansen. Det kan också påpekas att 20 % av er befolkning inte kan beviljas assistans eftersom de är 65 eller äldre. Det är inte glädjande precis.


Ny LSS-insats - ”Omvårdnad och stöd i livets slutskede”

Enligt ett läckt förslag från LSS-utredningen föreslås en ny LSS-insats till personer som fyllt 80 år och som tidigare haft personlig assistans. Insatsen skulle heta ”Omvårdnad och stöd i livets slutskede”.

Den nya LSS-insatsen ”Omvårdnad och stöd i livets slutskede” kommer att vara begränsad till stöd i hemmet. Den kan dock kombineras med ledsagning till vissa nödvändiga aktiviteter som besök på sjukhus, begravningsbyråer och servicehus där matlådor med dryck serveras.

De ökande kostnaderna för assistansersättningen behöver begränsas, samtidigt behöver kvaliteten och delaktigheten för personer över 80 år garanteras sägs det i det läckta utkastet.

Henrik Ättestup på LSS-utredningen vill inte kommentera uppgifterna eftersom det bara är arbetsutkast.
– Detta är inte våra färdiga förslag, säger Henrik Ättestup.


Landstinget blir huvudman, tvåårsomprövningar ersätts med tvåårsronden

Landstinget blir huvudman för personlig assistans. Då kan gränsen för vad som är sjukvårdande behandling eller inte slopas. Assistans kan ges obegränsat vid sjukhusvistelse. Tvåårsomprövningarna ersätts med ”tvåårsronden”. Detta kommer enligt en säker källa, att bli LSS-utredningens förslag.

Ett av de största problemen har varit gränsen mellan vad som är sjukvårdande behandling och inte i assistans. Nu verkar det som att den frågan avgjort det svåra valet kring huvudmannaskapet.
– Egenvårdsdilemmat skulle också lösas om personal från sjukvården direkt kan delegera uppgifter till assistenterna, säger källan i utredningen som vill vara anonym.

Tvåårsomprövningarna som just idag 1 april avskaffas tillfälligt skulle enligt förslaget ersättas av den så kallade ”tvåårsronden”.
– Då ingår det i LSS-chefsöverläkarens arbetsuppgifter att vartannat år göra en omprövning av funktionerna hos varje assistansberättigad, säger utredningens anonyma källa.

Det finns också tankar på att landstinget skulle bli huvudman även för LSS-bostäderna genom att gamla obemannade vårdavdelningar byggs om och att assistenterna då kan arbeta som vårdbiträden på sjukhuset under inaktiva perioder.
– Vi ser oändliga möjligheter till synergieffekter, säger utredningens anonyma källa.


Åsa Regner erbjuds extraknäck i FN

Enligt Assistanskolls källor inom FN i New York uppvaktas Åsa Regner intensivt av lobbygrupper som vill att hon tar sig an fler uppdrag än att samordna kvinnorättsfrågor. En tankesmedja söker tex hennes stöd i att ändra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tankesmedjan anser att Artikel 19 som garanterar personlig assistans som en mänsklig rättighet, om den genomförs fullt ut, riskerar att öka den samlade statsskulden hos världens nationer med 5 %.

Gruppen leds av den neokonservativa tankesmedjan ”keep the social state small and sharp” och företräds av John Horowitz Möwenpick . I en exklusiv intervju med Assistanskoll berömmer Herr Möwenpick Åsa Regnérs enastående förmåga att, utan att ändra lagstiftningen, åstadkomma besparingar som garanterar träffsäkerhet och rättssäkerhet för alla assistansberättigade.
– Vi har också studerat ett läckt förslag från en statlig utredning i Sverige som vi ser som en lämplig utgångspunkt i att förändra FN-konventionen.

Tankesmedjan anser att Artikel 19 bör få ett tillägg som begränsar rätten till personlig assistans till personer mellan 12 och 80 år, som behöver assistans för att klia sig på näsan. För detta skulle assistans beviljas med max 15 timmar per vecka för att inte äventyra den ekonomiska tillväxten i världen.
– Vi hoppas mycket på stöd från Åsa Regner i att genomföra detta, säger Herr Möwenpick.


Vinstförbud kompletteras med förlustförbud

I ett oväntat tillägg som Assistanskoll har kunnat ta del av föreslår regeringspartierna och Vänsterpartiet att inte enbart vinster utan också förluster i skattefinansierade sociala verksamheter ska förbjudas.

Yngve Grönling, har lett en hittills okänd parallellutredning som kommit fram till denna eleganta lösning. I en intervju för Assistanskoll säger Yngve Grönling att det för balansens skull behövs även ett förlustförbud.
– Annars vill ingen seriös entreprenör arbeta inom branschen, det innebär också stora risker för kvaliteteten i assistansen om företag går med stora förluster.

Detaljer om tillämpningen ska läggas fram i oktober 2018. Men det framgår redan att en mindre förlust kommer att vara tillåten, upp till 7 % av insatt operativt kapital.
– En viss flexibilitet måste vi trots allt visa, för att garantera valfriheten för brukarna.

Som tur är innehåller nyhetsbrevet bara aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på…


Skicka sidan till: