1 april 2017

1 aprilEftersom det är 1 april idag så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

Snabbfotad personal ger träffsäkerhet

För att öka träffsäkerheten i personlig assistans föreslår LSS–utredningen att varje kommun bygger upp en personalpool med assistenter som med kort varsel kan ta sig till en assistansberättigad när ett behov uppstår.
– När den assistansberättigade behöver gå på toaletten eller på bio ska en assistent i poolen blixtsnabbt ta sig dit, säger Arne Tromsnäs, sekreterare i LSS–utredningen.

För att träffsäkerheten ska bli optimal ska personalen vara vältränad och kunna ta sig fram snabbt i trafiken och uppför trapporna till den assistansberättigades bostad. Därför kan personer som arbetar som tex cykelbud eller taxichaufförer bli aktuella.
– De kan snabbt ta sig från punkt A till punkt B, säger Arne Tromsnäs.

Personalen utrustas med Mobiler med GPS så att den assistent som är närmast den assistansberättigade med ett behov snabbt kan ta sig dit.
– Assistenten får då en engångskod i mobilen så att dörren öppnas automatiskt när hen närmar till målet.

Denna träffsäkerhet kommer att innebära stora besparingar eftersom personalen teoretiskt kan åka mellan flera olika brukare, menar Arne Tromsnäs.
– Samma person kan åka mellan upp till tre assistansberättigade.
Men vore det inte praktiskt om de assistansberättigade då bor nära varandra, kanske i samma hus?
– Det är en intressant tanke, jag ska förmedla den tanken till vår utredare.

Doktorsavhandling förklarar varför 3 av 4 personliga assistenter är kvinnor

Uppfattningen att den ojämna könsfördelningen inom assistans beror på att kvinnor diskriminerar män när de anställer assistenter är fel enligt forskaren Annikki Lagervall. Hon har djupintervjuat 10 brukare bosatta i centrala Stockholm om deras val av assistenter.
Kvinnor passar helt enkelt bättre pga av deras mindre storlek.

En man är i genomsnitt 20% större än en kvinna och ryms inte lika bra i ett litet kök eller badrum tillsammans men brukaren. Samtidigt är kvadratmeterpriset i Stockholm uppe i 70 000 kr vilket gör att lägenheterna blir mindre och mindre.
– Då blir männens dimensioner en nackdel som märks i alla rum, säger Annikki Lagervall som skrivit avhandlingen.

Med hjälp av ritningar som illustrerar hur vändcirkeln på en rullstol påverkas av assistentens storlek förklarar Annikki Lagervall varför det upplevs negativt att ha en man som assistent.
– Män fastnar ofta mellan säng och rullstol, medan kvinnor lättare slinker förbi.

Forskaren påpekar att könsfördelningen är annorlunda på landsbygden där bostäderna är betydligt större.
– Vi har även sett svaga tendenser till att män som vill vara assistenter söker sig ut på landsbygden för att hitta ett arbete, säger Annikki Lagervall.

Stort intresse för svensk modell med begränsande förvaltningsrättsdomar

Den svenska modellen att göra nedskärningar i sociala reformer som personlig assistans utan att fatta politiska beslut intresserar alltfler regeringar. USA:s regering vill nu använda metoden på Obamacare som det senaste året ökat i kostnader.

I USA ser den nya administrationen under Donald Trump en möjlighet att låta domstolar begränsa Obamacare utan att några politiska beslut tagits vare sig av kongressen eller presidenten. Trivian Prescott arbetar under presidenten med ansvar för Obamacare. Efter att bandspelaren stängts av börjar han tala klarspråk.
– Det ser ju inte bra ut om regeringen beslutar att ta bort sjukförsäkringen från 20 miljoner människor. Om däremot en federal domstol tar ett beslut som leder till samma sak så behöver inte vi stå med ansvaret. Då kan vi också gripa in i efterhand med någon lagförändring som ger lite plåster på såren.

Donald Trumps administration har redan börjat rekrytera personal från det svenska Socialdepartementet, Försäkringskassan och Högsta Förvaltningsdomstolen. Ett team av dessa ska sedan börja arbeta i Vita huset.
– De kommer att verka för att hitta lämpliga mål som sedan kan drivas i federal domstol, säger Trivian Prescott.

Årets assistent ska klonas

I ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Vårdföretagarna ska nästa person som väljs till årets assistent klonas i 100 kopior. Tekniken ska tas fram i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Syftet är att ta fram en assistent som passar perfekt för yrket säger Daniella Stureby på Socialstyrelsen.
– Vi kommer att testa egenskaper som empati, plikttrogenhet och ansvarskänsla hos de som nomineras till årets assistent.

Agneta Sirius på Vårdföretagarna säger att projektet är nödvändigt på grund av den stora bristen på kvalificerad personal.
– Detta kan öka kvaliteten i personlig assistans.

Polisen utreder samtidigt ett inbrottsförsök på Karolinska Institutet, där ett assistansföretag försökt få tag i tekniken.
– Vi har obekräftade uppgifter om att de planerade att klona en kund i 100 kopior för att på det sättet få öka sin omsättning och vinst, säger en talesperson för Stockholmspolisen.


Starka vänskapsband ger återbetalningsskyldighet

Assistansberättigade ska bli återbetalningsskyldiga om det uppstår starka vänskapsband med en assistent. Det är en åtgärd som enligt regeringen ska förhindra fusk och kriminalitet i personlig assistans.

På samma sätt som när anhöriga är assistenter kan stark vänskap göra att det uppstår en slutenhet där det saknas insyn säger Ellinor Plingberg på Socialdepartementet.
– Det finns exempel på assistansberättigade som bara har nära vänner som assistenter. Till och med den gode mannen kan då vara en nära vän.

En ny generalklausul i Socialförsäkringsbalken ska införas där det sägs att om det uppstått ett starkt vänskapsband mellan en assistansberättigad och dennes assistent ska tiden då assistenten arbetat betalas tillbaka. Hur stor del som ska betalas tillbaka ska bero på graden och karaktären av vänskapen, säger Ellinor Plingberg.
– Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett instrument som ska mäta graden av vänskap mellan två individer.

Regeringen ser extra allvarligt på en situation där en vänskap lett till förälskelse.
– Då bör assistansersättningen betalas tillbaka med minst dubbla beloppet, säger Ellinor Plingberg.


Kontroversiell teknik tar bort assistansbehov

Avdelningen Framstegsforskning under ledning av Macaroni Pavarotti på Karolinska Institutet har tagit fram en teknik med en permanent stomi i kombination med permanent intravenös näringsdropp. Det framgår av en intern rapport från KI som spreds i helgen av Wikileaks.

Tekniken har tagits fram på uppdrag av en hittills okänd avdelning på Socialdepartementet, enheten för assistansbesparande åtgärder. Den nya tekniken gör konventionell näringstillförsel och tarmtömning onödig. Tidsåtgången för grundläggande behov för dessa aktiviteter beräknas enligt rapporten minska från i genomsnitt 17 till 7,3 timmar/vecka.

Enligt jurister på enheten för assistansbesparande åtgärder skulle de återstående 7,3 timmarna per vecka dessutom kunna betraktas som egenvård som inte räknas till grundläggande behov på samma sätt som sondmatning enligt domen om egenvård i Högsta Förvaltningsdomstolen från 2012.

Det återstår dock mycket innan metoden kan börja användas. Assistansberättigade behöver förmås genomgå operationerna frivilligt. Dessutom har Socialstyrelsens etiska råd hittills vägrat godkänna metoden. Men om detta skulle ändras, vilket det enligt rapporten finns goda möjligheter till, kan kostnadsutvecklingen kraftigt brytas inom assistansersättningen.


Föräldrapenning utreds efter koppling till kriminella gäng

Sedan det framkommit att två medlemmar i gänget Lokatterna i Karlstad levt på svensk föräldrapenning trots att de inte har barn och ytterligare en VAB:at från Thailand ifrågasätts nu hela systemet med föräldrapenning. En utredning har fått i direktiv att senast 1 oktober 2019 lägga fram förslag på stora besparingar.

Allt fler säger nu att fusk och kriminalitet florerar i systemet. Kostnaderna för föräldrapenning och VAB har också ökat de senaste tio åren vilket tas upp som ytterligare ett skäl för att se över reformen. Ansvarige minister Elsie Stenvall säger att åtgärder kommer att vidtas.
– Detta är fruktansvärt, det kan inte få fortsätta. Vi har gett utredaren direktiv att lägga fram förslag som stoppar kostnadsutvecklingen och tar tag i fusket.

Protester har redan börjat höras från föräldraorganisationer. Rudolf Lagercrantz är ordförande i Intressegruppen för småbarnsföräldrar.
– Vi tycker att en grupp skuldbeläggs för vad enstaka kriminella gör. Vi vill uppmana regeringen att inte kasta ut barnet med badvattnet. Detta är en reform som betytt oerhört mycket för våra medlemmar.

Den nystartade sajten Föräldrakoll har tagit till uppgift att beskriva vad som sker och upplysa politiker. Grundaren Otto Schultz säger att utvecklingen måste stoppas.
– Föräldraledighet ger en oerhört viktig möjlighet att kunna vara med barnen när de är små, de skulle vara förödande om föräldrarna tvingas lämna barnen till förskolan redan en vecka efter födseln.

Som tur är innehåller nyhetsbrevet bara aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på…

Skicka sidan till: