Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Det brådskar med en lagändring i § 9a"

Vänsterpartiet fortsätter att driva frågan om en lagändring som tydliggör att hela det grundläggande behovet ska vara grund för assistansersättning. Eva Olofsson säger sig har stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Socialutskottet och hoppas även på att regeringspartierna ska ansluta.

Hoppas på en bred uppgörelse

Eva OlofssonVänsterpartiet har flera gånger motionerat om en lagändring i § 9a i LSS, för att stoppa Försäkringskassans hållning att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov ska vara grund för att få assistansersättning. Försäkringskassans hållning innebär bland annat att enbart den som inte kan föra maten till munnen och tugga har ett grundläggande behov vid måltider. Eva Olofsson sitter i Socialutskottet och är partiets representant i funktionshinderfrågor.
- Vi väntar nu på ytterligare uppgifter som de borgerliga partierna i regeringen anser att de behöver innan de tar ett beslut.
Enligt Eva Olofsson är man överens med Miljöpartiet och Socialdemokraterna
och även Folkpartiet har samma linje i frågan.
- Men Folkpartiet måste få med sig övriga regeringspartier på den borgerliga kanten.
Hur upplever du att de andra partierna står i frågan?
- Det borde kunna gå att komma överens men moderaterna är ett nyckelparti för att frågan skall komma i hamn. Efter paneldiskussionen på IfA nyligen så uppfattar jag moderaterna som mest avvaktande. Sverigedemokraterna har jag aldrig hört yttra sig i frågan.

Håller med om kostnadsövervältring

Nationalekonomen Stefan de Vylder anser att det faktum att alltfler förlorar sin assistans vid omprövningar innebär att det nu sker en kostnadsövervältring från stat till kommun där man missar att se helheten av kostnaderna. Eva Olofsson håller med om detta.
- Jag tycker han har rätt, det fattas ofta en helhetssyn när kostnaderna för personlig assistans diskuteras. Vilka kostnader får kommunen om assistansersättning dras in? Vad blir kostnaden om den person som blir av med personliga assistansen inte längre kan arbeta? Vad får anhöriga ta över och vilka konsekvenser får det?

Mycket kritisk till Försäkringskassans fortsatta planer

Försäkringskassan säger samtidigt att de vill gå vidare och utreda om och hur aktivitetstid ska räknas i de "andra personliga behov" en person beviljas efter att ha bedömts ha minst 20 timmar grundläggande behov. Försäkringskassan vill även utreda en definiering av de "goda levnadsvillkor" som personlig assistans ska leda till. Eva Olofsson är kritisk till detta.
- Att mäta aktivitetstid ser jag som helt befängt. Det slår hål på hela assistansreformen. När assistansen blir punktinsatser minskar självständighet och självbestämmande.
Även när det gäller att utreda en definition av goda levnadsvillkor är Eva Olofsson mycket skeptisk.
- Det går inte att skapa en norm för detta, det är individuellt, även för den som har en funktionsnedsättning.

Hur ska assistanstiden räknas?

Enligt Tomas Sundberg på Försäkringskassan ska bedömningsinstrumentet börja användas under våren 2011 men man har ännu inte avgjort hur strikt aktivitetstid ska räknas i " personliga behov".Lennart Jansson som var projektledare för instrumentet har i en intervju sagt att instrumentet enbart räknar aktiv tid men att handläggaren ska avgöra hur mycket tid som ska läggas till utöver ren aktivitetstid. Eva Olofsson har nyligen fått instrumentet presenterat i Socialutskottet.
- Det är viktigt det alltid görs en individuell helhetsbedömning där instrumentet är ett av flera underlag. Instrumentet bör också utvärderas tillsammans med brukarorganisationerna efter att det använts i exempelvis ett år.
Ett bedömningsinstrument kan dock vara bra för att få med alla behov på ett strukturerat sätt och vara ett stöd för de som själva inte så tydligt lyfter fram sina behov säger Eva Olofsson.
- Men hur instrumentet används kommer slutligen att bero på handläggarna och försäkringskassans riktlinjer.

Vill inte blanda ihop frågan med kriminaliteten i assistansbranschen

Frågan om en lagändring i § 9a i hör inte ihop med åtgärder mot kriminalitet i assistans, enligt Eva Olofsson.
- De som begår brott skall självklart polisanmälas och dömas som alla andra som begår brott. Detta har ingenting med diskussionen kring grundläggande behov att göra, den handlar om att ge förutsättningar till självbestämmande och ett gott liv.
Eva Olofsson vill inte att Socialutskottet avvaktar med beslut kring grundläggande behov tills utredningen Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" är klar.
- Frågorna hör inte ihop och det är angeläget att frågan om grundläggande behov får ett så snabbt hanterande som möjligt. För varje person som förlorar sin assistans är det en katastrof, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2011-12-08

Skicka sidan till: