Nyhetsbrev 2010-06-22

Socialutskottets tillkännagivande räcker inte

Det har varit stora protester mot Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov. Det blev dock inga förändringar av lagstiftningen när LSS-propositionen antogs i riksdagen den 27 maj. Socialutskottet gjorde däremot ett tillkännagivande som flera ledamöter ansåg skulle förmå Försäkringskassan att ändra sina bedömningar. Ledande jurister och Försäkringskassan själva hävdar dock att tillkännagivandet inte räcker, och viljan att verkligen vilja förändra bedömningarna ifrågasätts.

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"
Citat:

Försäkringskassan kommer inte att ändra sin tillämpning av grundläggande behov på grund av detta. Tillkännagivandet är bara ett vägledande uttalande och det är ingen större skillnad mot de skrivningar som finns i tidigare förarbeten i lagstiftningen.

Man ska alltså låta detta pågå fram till juni 2011, det säger något om hur angeläget man anser det vara.

I södra Sverige anser man (Försäkringskassan) att man ska få assistans förutsatt att man inte gör något helt annat medan assistenten städar. På en annan kassa kan man däremot säga "jamen du håller inte i dammsugaren, då får du inte assistans.

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"
Citat:

Det är bra att det finns en debatt och diskussion i riksdagen om de här frågorna, men om Socialutskottet hade uppfattat detta annorlunda än regeringen, hade man föreslagit en ändring av lagförslaget i propositionen, det gjorde man inte.

Jag har svårt att se att de via ett regleringsbrev kan säga att lagstiftningen ska tillämpas på ett nytt sätt, detta bör gå via lagstiftning i riksdagen.

Det finns en skrivning i förarbetena om att hushållsnära uppgifter ska utföras tillsammans med den assistansberättigade, om han/hon är utanför hemmet kan inte assistenten utföra uppgifter som exempelvis städning i hemmet. Det ska vara en fysisk och nära kontakt när uppgifter utförs, en närmare definition av detta kan vara något som vi tar upp.

Tidigare artiklar

Konstaterade bidragsbrott ovanliga i personlig assistans

Enligt siffror från Försäkringskassan är det ovanligt att personer döms för bidragsbrott rörande Assistansersättning. Försäkringskassan hävdar dock att det finns ett mörkertal av felaktiga utbetalningar av assistansersättning.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - Ett fåtal konstaterade bidragsbrott rör assistansersättning
Citat:

Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom det är en bedömning av ett mörkertal.

Kan inte exceptionella fall som i Halmstad och Varberg göra att man tror det är värre än vad det är?
- Inte nödvändigtvis, men det kan ge allmänheten en felaktig bild av att det är lätt att få assistansersättning.

Brottet anses fullbordat så snart det finns en fara att ersättningen ska betalas ut felaktigt, den behöver alltså inte ha betalats ut.

Ser du någon risk att personer utan uppsåt hamnar i en situation där de anmäls?
- En sådan risk kan finnas. Om Försäkringskassan gör en polisanmälan blir det polis och åklagare som får utreda om det finns ett uppsåt.

Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"
Citat:

Om du under någon period duschar varannan dag eller var tredje dag istället för varje dag har du då vilselett handläggaren?

Är det fusk där man på skådespelarnivå låtsas ha en funktionsnedsättning eller fejkar en diagnos, tar jag starkt avstånd från det, då är det viktigt att det kommer fram och att personen döms.

Många tycker vi ska ha det bra, men får vi det lika bra och samma frihet som alla andra då sticker det i ögonen på många som tycker att det ändå ska finnas en skillnad. Det här säger man inte rakt ut, men det går ofta att läsa mellan raderna.

I en artikel i Expressen den 14 april 2010 sades ett bevis för fusk vara att den assistansberättigade setts tala i telefon och hade deltagit som åskådare på en bordtennisturnering.

TEMA - assistans i andra länder

I regionen Flandern i Belgien infördes personlig assistans för tio år sedan. Hittills har dock bara 1800 personer beviljats detta och 5 500 står i kö för att få det.

I Flandern är alla assistansanvändare egna arbetsgivare till sina assistenter
Citat:

VI har en hel skala med olika stödformer där personlig assistans är en "udda fågel", det är den enda stödformen som bryter med gamla vårdlösningar.

Vi har så kallade FOKUS-hus där personen med funktionsnedsättning bor i ett eget hus och kan ringa på personal hela tiden, men systemet stannar vid dörren, du kan inte få stöd utanför hemmet och många vill ha personlig assistans för att kunna leva även utanför sitt hem.

Man har skapat ett instrument med ett antal frågor, som är lika för alla, barn får lite annorlunda frågor. Jag föredrar dock en bedömning av en erfaren socialarbetare som tänker utöver de direkta frågorna och kan se helheten.

Den ansvarige ministern har hela tiden varit kristdemokrat och de har generellt varit negativt inställda och försökt hålla detta på så liten nivå som möjligt, då och då försöker man göra nedskärningar, exempelvis att det inte ska gälla minderåriga vilket de nyligen backat ifrån.

Vårt mål är att få ett kontantstödssystem som gäller för alla, då skulle man även kunna anlita ett kooperativ som arbetsgivare.

Assistansbranschen, juni 2010

Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010 Assistanskoll redovisar alla assistansanordnare med mer än 100 kunder/medlemmar, vilka ägargrupper som finns, vilka företag som ingår i respektive ägargrupp samt vilka företag som fått uppdrag som kommunala assistansutförare.

Nya kollektivavtal för assistenter i kommunerna/PACTA klara

Assistenter i kommunerna och PACTA-företag har fått nya kollektivavtal i HÖK och PAN som gäller april 2010 - april 2012. Nyheter är att det nu går att tillsvidareanställda assistenter i PAN-avtalet och att de får fastställda lägstalöner. Visstidsanställda assistenter får däremot inga lägstalöner och anhörigvårdare får inte rätt till ersättning för obekväm arbetstid eller jour. Inom kort kommer en intervju med Kommunal om detta på Assistanskoll.

Läs mer på Assistanskolls sida om kollektivavtal inom personlig assistans

Debattinlägg på Fulldelaktighet.nu

På bloggen Fulldelaktighet.nu medverkar 12 författare, alla tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Debattinlägg publiceras varje dag fram till riksdagsvalet den 17 september 2010.

Kommande artiklar

 • Intervju med Arbetsgivarföreningen KFO om kvalitet i personlig assistans.
 • Intervju med Kommunal om de nya HÖK och PAN-avtalen.
 • Frågor till riksdagspartierna inför riksdagsvalet 17 september 2010.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


-------------------------------------

Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


-------------------------------------

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


-------------------------------------

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


-------------------------------------

Jämför och välj bland 182 assistansanordnare

Assistanskoll listar 182 assistansanordnare, av dessa har 169 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 5 897 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 799 (jan 2010) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (dec 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 50 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 61 procent av de som väljer en privat anordnare.


-------------------------------------

Jämförelse av kollektivavtal

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


-------------------------------------

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Alma assistans AB
 • Rullarnas Personliga Assistans
 • Saxena Omsorg AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • ACA Assistans & Livskvalitet
 • Assistans Giva
 • Assistansteamet i Halland AB
 • Brukarassistans Uppland AB
 • ENKV assistans AB
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Telge Assistans AB
 • Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB

-------------------------------------

Uppdatera!

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


-------------------------------------

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


-------------------------------------

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


-------------------------------------

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 673 e-postadresser varav ca 290 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: