Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"

Socialdemokraterna står också bakom tillkännagivandet i Socialutskottet om behovsbedömningar i personlig assistans. Regeringen bör dock inte invänta utredningen av bedömningsinstrumentet innan de ger Socialutskottet underlag till förslag anser Lars U Granberg som är mycket kritisk till Försäkringskassans tolkningar och bedömningar av grundläggande behov. Om det inte kommer åtgärder innan valet blir detta en fråga i valrörelsen säger han.

Vill se snabba åtgärder mot Försäkringskassans behovsbedömning

Lars U GranbergLars U Granberg och Socialdemokraterna står bakom tillkännagivandet i Socialutskottets betänkande om regeringens LSS-proposition. Tillkännagivandet berör bedömningsinstrumentet och behovsbedömningar i personlig assistans. I samband med LSS-propositionen motionerade Socialdemokraterna om åtgärder mot det bedömningsinstrument som är under utveckling och Lars U Granberg har tidigare reagerat starkt mot Försäkringskassans förändrade behovsbedömning där grundläggande behov delas upp i delar som är eller inte är integritetskänsliga. Han säger sig nu vara nöjd med att Socialutskottet krävt att regeringen ska återkomma med förslag till åtgärder, vilket han menar inte var Socialutskottets uppgift.
- Jag anser att Socialutskottet inte ska vara den grupp som sitter och bestämmer hur behovsbedömningar ska göras, vi har nu istället flyttat detta till regeringens bord och uppmanat de att återkomma till Socialutskottet.
Vad kan det innebära i praktiken?
- Antingen att regeringen bara kommer tillbaka och redovisar sin nuvarande ståndpunkt och håller fast vid den. Då blir det en politisk diskussion där vi socialdemokrater inte kommer att hålla med regeringen. Ett annat alternativ är att regeringen tar in vad vi säger och lägger förslag på förändringar i lagstiftningen.
Kan det bli efter valet?
- Jag anser att regeringen inte ska sitta och vänta på bedömningsinstrumentet som ska bli klart nästa år, detta bör ske skyndsamt, helst innan valet så att det blir tydligt i valrörelsen var partierna står.
Vad tycker du själv borde göras?
- Vi har fått en regeringsrättsdom som säger att Försäkringskassan kan fragmentera upp de grundläggande behoven, det behöver åtgärdas, tolkningsutrymmet måste krympas, lagstiftningen måste bli tydligare.
Bör Försäkringskassan återgå till den tidigare bedömningen av grundläggande behov som gällde före 2007?
- Ja, jag anser att tillkännagivandet i utskottsbetänkandet understryker detta.

Kanske gemensamt vänsterprogram i Almedalen

Tidigare har Lars U Granberg aviserat att S, V och Mp ska lägga ett gemensamt program inför valet i handikappfrågor inklusive LSS och personlig assistans.
- Vi har sagt att vi ska ha ett gemensamt program i handikappolitiken, det arbetas på detta och jag skulle tro att det kan komma runt Almedalsveckan i början på juli.

Måste vara vaksamma på Försäkringskassans intentioner

Vilhelm Ekensteen Ordförande i IfA - Intressegruppen för assistansberättigade har tidigare uttryckt oro i hur Försäkringskassan ska hantera uppdraget om förslag till åtgärder om enhetlighet för grundläggande och andra personliga behov, att man ska räkna minutrar och enbart aktiv tid som assistansgrundande. Lars U Granberg håller med.
- Vi måste vara mycket vaksamma på Försäkringskassans intentioner. Vid vår träff i Socialutskottet med överdirektör Adriana Lender uttryckte hon sig på ett sätt som jag reagerade mycket kraftigt på. När jag frågade om det som pågår nu är en förändrad inställning och hantering av Försäkringskassan sade hon att "det var en mytbildning" att de ändrat behovsbedömningarna. Jag sade att det var magstarkt att uttrycka sig så när brukarorganisationer liksom advokatbyråer ser en tydlig omsvängning, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-19

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Socialdemokraternas motion i samband med LSS-propositionen


Skicka sidan till: