Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"

Elina Linna anser att Socialutskottets tillkännagivande innebär att regeringen har brustit i omdöme. Hon anser att regeringen snabbt ska återkomma med ett underlag så att utredningarna om instrumentet och behovsbedömningarna kan påverkas av tankarna i Socialutskottets tillkännagivande.
Hon anser också att tillkännagivandet är ett förtydligande av lagstiftningen som gör att Försäkringskassankan kan ändra sin tolkning av de grundläggande behoven.

Regeringen bör återrapportera snabbt till Socialutskottet

Elina LinnaVänsterpartiet stod bakom Socialutskottets tillkännagivande om behovsbedömningar i personlig assistans i Socialutskottets betänkande om regeringens LSS-proposition. Vänsterpartiet reserverade sig dock på några andra punkter, vilket enligt Elina Linna reservationer till förslag i vänsterpartiets motion med anledning av propositionen.
- Det är förbättringsförslag vi lade när propositionen kom, de höll vi fast vid, men vi släppte reservationen om bedömningsinstrumentet eftersom vi ansåg att den fick gehör i Socialutskottets tillkännagivande.
Ett tillkännagivande behöver inte betyda att det verkligen blir en förändring enligt Elina Linna, men det är samtidigt det enda tillkännagivande som Socialutskottet gjort hittills under mandatperioden.
- Det visar på att den frågan varit viktigare än många andra frågor där vi försökt få tillkännagivanden. I och med att majoriteten står bakom det, erkänner allianspartierna att regeringen har brustit i omdöme. Mötena med brukarorganisationerna och Försäkringskassan och Socialstyrelsen var dock så omskakande att det redan då kändes att det skulle bli ett skarpt uttalande från Socialutskottet.
När anser du att regeringen ska återkomma med åtgärdsförslag?
- Om regeringen har underlag borde de återkomma långt innan mars-juni nästa år när instrumentet och rapporten från Försäkringskassan om bedömningar av grundläggande och andra personliga behov ska vara klara. Enskilda riksdagsledamöter kan också väcka interpellationer till regeringen tidigare för att driva på detta.

Tillkännagivandet blir en del av förarbetena och lagstiftningen

Elina Linna tolkar tillkännagivandet som att det ska påverka utvecklandet av bedömningsinstrumentet och försäkringskassans behovsbedömningar.
- De som arbetar med instrumentet och Försäkringskassans utredning av behovsbedömningarna ska ta till sig tankarna i Socialutskottets tillkännagivande.
Elina Linna har samma uppfattning som Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, i att tillkännagivandet blir en del av förarbetena i lagstiftningen och att Försäkringskassan nu kan bortse från regeringsrättsdomen om grundläggande behov.
- Ja, ett tillkännagivande är inget man bara kan strunta i, det är en tydlig markering av riksdagens åsikt, så det vore önskvärt om Försäkringskassan återigen börjar räkna med de grundläggande behoven i sin helhet i sina bedömningar. Under förra mandatperioden skrev vi ett tillkännagivande om prioriteringsordningen i landstingen när Östergötlands läns landsting som då bestämt bland annat att man bara fick en hörapparat även om man behövde två. Då uttalade sig Socialutskottet i skarpa ordalag om hur landstingens prioriteringar får gå till och landstinget backade då i den frågan.
Nu har Socialstyrelsen börjat arbeta med en ny version av bedömningsinstrumentet och återigen bjudit in brukarorganisationerna..
- Ja, där är det viktigt att de tar till sig tankarna i Socialutskottets tillkännagivande, så fort som möjligt rättar till de misstag som tidigare gjorts och samarbetar konstruktivt med brukarorganisationerna, säger Elina Linna.

Elina Linna intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-19

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet


Skicka sidan till: