Se riksdagsdebatten om personlig assistans

Se riksdagsdebatten via riksdagens hemsida (nr 1). Debatten rör regeringens LSS-proposition och rör bland annat bedömningsinstrumentet och Försäkringskassans behovsbedömningar.

Deltagande politiker är Elina Linna (v), Lars U Granberg (s), Kenneth Johansson (c), Thomas Nihlén (mp), Maria Lundqvist-Brömster (fp), Lars-Axel Nordell (kd)


Vidare läsning

Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet- "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"

Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"

Skicka sidan till: