Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010

Enligt siffror från Försäkringskassan (jun 2010) hade 46,4 % av de 15 872 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 40,1 % anlitade ett assistansföretag, 10,7 % ett assistanskooperativ och cirka 2,7 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Utöver detta tillkommer ca 3400 personer (dec 2009) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare.

Totalt fanns det ca 450 assistansanordnare i okt 2007, varav flertalet var små. Idag beräknas antalet ha stigit till runt 550. Andelen som väljer ett brukarkooperativ eller att vara egna arbetsgivare har legat relativt stabilt sedan 1994. Andelen som väljer kommunen sjunker stadigt medan andelen som väljer privata företag ökar stadigt. Sedan 2007 har tre större ägargrupper, alla ägda av riskkapitalföretag uppstått, den idag största företagsgruppen Humana Group har knappt åtta procents marknadsandel av det totala antalet assistansberättigade.

Jämför årets siffror med:

Assistansföretag med 100 eller fler kunder

 1. Humana Group, totalt ca 1530 kunder, huvudägare är Argan capital, riskkapitalföretag baserad i Storbritannien.
  Ingående företag: Assistansia AB (1300), Din assistans (160), Amanda, Ekonomibyrån (18), My Life (45)
  (Alla utom Din assistans och Amanda deltar i Assistanskoll)
 2. Frösundakoncernen, totalt ca 1250 kunder, huvudägare är Hg capital, riskkapitalföretag baserad i Storbritannien.
  Ingående företag: Frösunda LSS AB, Personal Care, Argolis, Marks Assistans, VitaNova (46) (Vitanova deltar i Assistanskoll)
 3. Olivia Holding, totalt ca 640 kunder, huvudägare är Procuritas, riskkapitalföretag baserat i Sverige.
  Ingående företag: Olivia personlig assistans (220), Nordströms Assistans (200), Assistansbolaget i Sverige (155), Inre Kraft (60)
  (Alla utom Inre kraft deltar i Assistanskoll)
 4. Särnmarkkoncernen, totalt ca 240 kunder, huvudägare Cecilia Ekholm/Mikael Särnmark
  Ingående företag: Särnmark assistans AB och Särnmark ekonomiassistans(som servar egna arbetsgivare) (200) Brukarassistans i Uppland AB (43) (Brukarassistans i Uppland deltar i Assistanskoll)
 5. VH Assistans, 170 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 6. Vivida Assistans, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 7. Norlandia Care, personlig assistans, 100 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 8. Omsorgshuset AB, 100 kunder (Deltar i Assistanskoll)

Länk till lista med alla assistansanordnare som deltar i Assistanskoll

Brukarkooperativ med 100 eller fler medlemmar

 1. Brukarkooperativet JAG, 400 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 2. STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, 203 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 3. GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, 165 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 4. Kooperativet Olja, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)

Läk till lista med alla brukarkooperativ som deltar i assistanskoll

Kommuner som upphandlat sina assistansenheter och de företag som blivit kommunala utförare

 1. Staffanstorps kommun (Assistansia) start 2008-09-01
 2. Ånge kommun (Frösunda LSS AB) start 2009-12-01
 3. Visby stad i Gotlands kommun (Omsorgshuset AB) start 2010-01-01
 4. Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad (Frösunda LSS AB) start 2010-05-01
 5. Vaggeryds kommun (Assistansia) start 2010-10-01

Uppgiftskällor: Inlämnade uppgifter till Assistanskoll alternativt från företagen/kooperativen.


Skicka sidan till: