Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2008

Enligt siffror från Försäkringskassan (dec 2007) hade 54% av de 14 952 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 32 % anlitade ett assistansföretag, 11 % ett assistanskooperativ och slutligen var cirka 3% egna arbetsgivare för sina assistenter.

Utöver detta tillkommer 3341 personer (dec 2006) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare.

Totalt finns det ca 450 assistansanordnare (dec 2006), varav flertalet är små. Den idag största företagsgruppen Humana Group har knappt sju procents marknadsandel av det totala antalet assistansberättigade.

Assistansföretag, i storleksordning och med antal kunder

 1. Humana Group, ca 1200 kunder
  Ingående företag: Assistansia AB, Din assistans (Din assistans förvärvade under 2006 Plus Assistans)
 2. Frösunda LSS AB, ca 800 kunder
  Har under 2008 förvärvat: Personal Care
 3. Argolis/Marks Assistans, ca 250 kunder (Argolis deltar i Assistanskoll)
 4. Olivia Assistans, ca 220 kunder (Deltar i Assistanskoll)
  Har under 2008 tagit över konkursboet efter JPM assistans
 5. Nordströms Assistans, ca 200 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 6. Särnmark, ca 170 kunder
  Ingående företag: Särnmark assistans AB, Särnmark ekonomiassistans AB (för assistansberättigade som är egna arbetsgivare)
 7. Norlandia Assistans, ca 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)
  Har under 2008 förvärvat: Vi resurspartner

Assistanskooperativ, i storleksordning och med antal kunder

 1. Brukarkooperativet JAG, ca 380 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 2. STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, ca 210 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 3. GIL, Göteborg independent Living, ca 150 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 4. Kooperativet Olja, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)

Uppgiftskällor: Inlämnade uppgifter till Assistanskoll alternativt från företagens hemsidor/pressmeddelanden.


Skicka sidan till: