Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Vinster behöver regleras och kontroll av upphandlingar skärpas"

Det ska inte gå att ta ut hur höga vinster som helst inom assistans, anser Lennart Axelsson, (S) Socialdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor. Han vill se en reglering av vinstuttag och att kontrollen skärps vid upphandlingar.

Lennart AxelssonSedan 2008 har tre riskkapitalägda företagsgrupper köpt upp alltmer inom assistansbranschen. Lennart Axelsson, som även är ledamot i Socialutskottet, ser med en växande oro på att riskkapitalägda företagsgrupper tar över en allt större del av marknaden.
- Det är samma utveckling som inom äldreomsorgen, fast det har gått längre där. Vi är tveksamma till att släppa iväg vinsterna på det sätt som sker.

Reglering av skatteplanering

- Inom äldreomsorg har riskkapitalbolag genomfört skatteupplägg som föranlett att regeringen nu vill täppa till olika sätt att skatteplanera, säger han.
Detta borde enligt Lennart Axelsson gjorts långt tidigare.
- Du kan ha ett bolag placerat på tex Jersey, som lånar ut pengar till bolaget i Sverige till en mycket hög ränta. Samtidigt som räntebetalningarna på lånen motsvarar vinsten skattar man mycket lågt på Jersey. Att först tjäna pengar på skattemedel och sedan inte vilja göra rätt för sig, det känns inte bra.
Detta är dock fortfarande ett lagligt sätt att hantera vinst på och åtgärder borde ha kommit mycket tidigare, anser Lennart Axelsson.
- Det ska inte gå att skatteplanera på det sätt som skett inom äldreomsorgen. Förändringar kommer först nu när situationen är akut och frågan kommit ut i media. Under tiden har hundratals miljoner gått ner i fickan på riskkapitalbolagen.
Det har inte dykt upp några skandaler runt de riskkapitalbolag som finns i assistansbranschen men vi ser det redan i apoteksbranschen, äldreomsorgen och vården. Det skulle förvåna mig om man inte försöker hitta liknande sätt att skatteplanera i alla branscher.

Vinster bör vara rimliga

Lennart Axelsson vill se regler för hur mycket vinst riskkapitalbolag och andra bolag kan ta ut inom vård och omsorg.
- Jag tycker inte man ska kunna ta ut mer än ordentliga löner för sitt arbete och kostnader för kapital man investerat. I övrigt ska vinster investeras i verksamheten.
Ska man sätta ett tak för hur stora vinster man ska göra?
- Ja det tycker jag, det finns i andra länder. Här har vi släppt iväg detta utan att ha koll.
Vill du förbjuda ägande av riskkapitalbolag inom vård och omsorg?
- Nu har vi en verklighet som vi måste ta ställning till, det går inte att återgå till drift i offentlig regi. Men det ska finnas gränser för hur mycket man kan tjäna.
Vad är en rimlig vinstgräns?
- Det kan jag inte säga, men skattepengarna ska i grunden gå till vård, skola och omsorg och inte i vinster till aktieägare.

Tydliga krav vid upphandlingar

Vad anser du nationalekonomen Li Janssons åsikt ägandeformen inte har en betydelse, så länge företagen ger bra kvalitet?
- Det är en lite naiv syn, satsar man pengar vill man få ut vinst. Går det att tjäna pengar på att minska bemanningen så kommer man ofta att göra det.
Lennart Axelsson ser det även som centralt att titta på brister i upphandlingar av offentlig verksamhet, som sker inom andra vård- och omsorgsområden.
- Redan i en upphandling borde man kräva vad man ska få ut mycket tydligt, här brister det ofta. Det bör sättas nivåer på bemanning och man kräver väldigt sällan meddelarfrihet, så att personalen kan säga ifrån om något brister i verksamheten, säger Lennart Axelsson.

Höga vinster kan vara överutnyttjande

I en nyligen lagd statlig utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen ses för höga vinster som ett överutnyttjande av assistansersättning.
Hur ser ni på det?
- Det är viktigt att reglerna som rör assistansersättningen garanterar att den verkligen går till att göra samhället tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar och inget annat. Jag håller med det som en företagare i branschen uttryckte vid ett seminarium i riksdagen nyligen. Det finns inget företag som kan ligga på vinstnivåer upp mot 15% utan att det sker ett missbruk i någon form. Alla assistansföretag borde till exempel vara tvungna att teckna kollektivavtal för sina anställda, säger han.

Kritik mot regeringens förslag

Hur ser ni på Anders Borgs förslag att stoppa de sk räntesnurrorna?
- Det är djupt stötande att företag verksamma inom skattefinansierad välfärd använder avancerade upplägg för att undandra sig beskattning i Sverige. Vi välkomnar därför regeringens förslag om att täppa till de kryphål i lagstiftningen som riskkapitalbolagen nyttjar. Vi tycker dock att regeringen möjligen kunde ha agerat snabbare genom att lägga en så kallad stoppskrivelse i riksdagen, vilket hade inneburit omedelbar verkställighet av den nya reglerna i avvaktan på att den permanenta lagstiftningen kommer på plats, säger Lennart Axelsson.
Regeringen har också lagt fram ett förslag om beskattningen av riskbolagens vinster som stött på motstånd i riksdagens finansutskott. Dvs att upp till 5 miljoner skattas som lön, resten med bolagsskatt. Bland annat Socialdemokraterna är emot det förslaget. Hur vill ni att det ska se ut?
- När det gäller beskattningen av anställdas aktier eller andra finansiella instrument i riskkapitalbolag så är vår uppfattning att det förslag som regeringen lagt fram på flera punkter inte håller måttet. Denna uppfattning delar vi med många tunga remissinstanser. Vi tycker inte minst att man bör undvika att differentiera beskattningen med avseende på vilken verksamhet som bedrivs eftersom det riskerar att leda till snedvridna konkurrensförhållanden.

Kontroll av kvalitet behövs

Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan, sa i en tidigare intervju på Assistanskoll att politiker inte tänkte igenom konsekvenserna tillräckligt när man privatiserat vård och omsorg i slutet av 80-talet/början av 90-talet. Han menade också att stat, kommun och landsting varit dåliga på att mäta och följa upp kvalitet.
Vad tycker du om det? Hur bör det i så fall gå till?
- Det fanns en naiv syn på att systemen inte behövde kontroll. Vinst är en stark drivkraft och om man släpper in vinstdrivande aktörer så måste det offentliga ha en kvalitetsgranskning och bra avtal. Idag är både granskningen och avtalen dåliga. Att tro att sjuka och äldre människor i utsatta lägen i någon större utsträckning ska rösta med fötterna håller inte. Därför kommer dåliga aktörer inte automatiskt att sållas ut.

Lennart Axelsson intervjuades av Kenneth Westberg och Minna Nyman Sabbadini 2012-06-07

Skicka sidan till: