Försäkringskassan, Therese Karlberg – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”

Therese KarlbergGranskningen av assistansföretag med höga vinster är permanent och ett resultat av att de privata företagen tagit över en allt större del av marknaden säger Therese Karlberg. Hon försvarar också generaldirektören Ann Marie Beglers förslag att IVO ska kunna göra oanmälda hembesök.

Granskningen blir permanent

Försäkringskassans generaldirektör Ann Marie Begler sade nyligen på DN– debatt att assistansföretag som har höga vinster ska hårdgranskas. Hon sade att stora vinster kan vara ett tecken på olika typer av brottslighet och att delårsrapporter, bokslut och uppgifter från Skatteverket nu ska kontrolleras på ett systematiskt sätt. Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder säger att granskningen startar så snart som möjligt och att den inte har något slutdatum.
– Det finns inget direkt slut eftersom det inte är en punktinsats utan snarare en ny parameter som vi kommer att använda i vårt kontrollarbete.
Hur ska den genomföras, vad ska granskas?
– Ett stort vinstuttag kan vara ett av skälen till att man ska titta närmare på bolaget. I den modell för kontroll som vi arbetar efter ska detta vara en av flera parametrar.
Vilka andra parametrar än vinst ska ni granska hos företagen?
– Vi gör kontrollutredningar av många olika anledningar, formen för utredningen beror på vilka misstankar som föreligger. Många gånger kan vi avfärda dessa misstankar men ibland leder de till att vi anmäler till IVO och/eller polisen.
Vid vilken vinstnivå kommer ni att granska ett företag?
– Det går inte att slå fast en viss procent, det beror på flera olika omständigheter, till exempel bolagets omsättning. Vinsten måste ses i ett sammanhang med andra omständigheter.

Vill inte säga var gränsen ska gå

I Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 210-212) finns en rekommendationen till fördelning av kostnadsslag, där tex 87 % rekommenderas gå till assistenternas lönekostnader. Therese Karlberg vill dock inte svara på om den rekommendationen ska vara styrande.
– Som schablonen är utformad så ska den täcka rimliga utgifter för löner, kompetensutveckling, administration etc. Om man gör stora vinster så har man sparat på någon av de delarna.
Ligger rekommendationen nära det ni anser vara ett rimligt användande av assistansersättningen?
– Ja, den är en vägledning.
Hur stor vinst anser ni ett assistansföretag ska kunna göra om de är seriösa?
– Det går inte att slå fast en viss procent, det beror på flera olika omständigheter, till exempel bolagets omsättning. Vinsten måste ses i ett sammanhang med andra omständigheter.
Vilka åtgärder vill ni se mot assistansföretagen om de har för stor vinst?
– Stora vinster behöver inte innebära att man är oseriös. Däremot kan det finnas risker bland de bolag som gör stora vinster.

Är detta Försäkringskassans uppgift?

Många har frågat sig om det är Försäkringskassans uppgift att göra den här typen av granskning. Therese Karlberg svarar att förutsättningarna har förändrats sedan assistansen infördes och att lagstiftningen inte är anpassad efter dagens ägarförhållanden.
– När assistansreformen trädde kraft trodde man att de allra flesta skulle välja kommunala anordnare, och att de i privat regi skulle vara små och familjeägda företag eller brukarkooperativ. Även Försäkringskassans kontrollverksamhet har sina rötter i den bilden. Detta ingår i att bygga upp en kontrollverksamhet som är mer anpassad till dagens situation.
Att ägare har som huvudsyfte att göra vinst och agera på en marknad gör behovet av kontroll uppenbart fortsätter Therese Karlberg.
– Det system vi har idag med både privata och offentliga anordnare är inget vi värderar, det finns många bra och välskötta företag av båda sorter. Att vi nu ökar kontrollen innebär ingen överdriven kontroll av just assistansen och vissa bolag, utan vi hamnar på samma nivå som i andra verksamheter.

Oanmälda hembesök hos assistansberättigade

Ann Marie Begler sade också att Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) borde kunna göra oanmälda besök i hemmet hos de assistansberättigade. Många upplever detta som integritetskränkande, vilket tex Ninnie Wallenborg berättat om i en intervju på Assistanskoll.
Hur ser ni på att många upplever detta som integritetskränkande?
– Det är inte så att alla som har personlig assistans ska behöva ta emot oanmälda besök. Det är bara en föreslagen åtgärd i de fall det finns misstankar om att saker och ting inte står rätt till. Till exempel när det finns misstankar om vanvård eller att assistans inte utförs i den omfattning som det är tänkt.
På vilket sätt ska utredningarna av assistansersättning bli mer omfattande som Ann Marie Begler också sade på DN- debatt?
– Det handlar om vårt arbete med att öka kvalitén i de medicinska underlagen och i vår handläggning. Viktigast är att skattepengarna går till det de ska, nämligen att ge människor som lever med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett liv på samma villkor som alla andra, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg intervjuades av Kenneth Westberg 2016-05-04

Vidare läsning

Ann Marie Begler DN-debatt: "Assistansbolag med stora vinster ska hårdgranskas"

Skicka sidan till: