Assistansföretag med stora vinster granskas

Försäkringskassan ska hårdgranska företag med stora vinster säger generaldirektör Ann-Marie Begler på DN-debatt. Företagens strukturer, dotterbolag, bokslut och uppgifter från Skatteverket ska kontrolleras systematiskt. Ann-Marie Begler vill även att IVO ska kunna göra oanmälda besök i hemmet.

Reglerna för assistansersättningen är utformade så att det inte ska gå att göra stora vinster om man arbetar seriöst enligt Ann-Marie Begler.
- Ett företag som gör stora vinster har antingen pressat lönerna, kompetensutvecklingen eller administrationen. Stora vinster kan också vara ett tecken på olika typer av brottslighet.

Ann-Marie Begler säger även att utredningarna när en person beviljas assistansersättning bli mer omfattande. Hon vill också att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska kunna göra oanmälda besök i hemmet och kontrollera assistansen.


DN-debatt: "Assistansbolag med stora vinster ska hårdgranskas"

Skicka sidan till: