Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”

Helena SjölanderDet är ett fåtal företag som har alltför höga vinster i assistansbranschen, genomsnittet ligger runt 4 % säger Helena Sjölander i Vårdföretagarna. Hon tycker även att Försäkringskassan skrämmer upp folk med att tala svepande om oanmälda hembesök.

Inga höga vinster generellt

I april gick Försäkringskassans generaldirektör Ann Marie Begler ut på DN– debatt med att assistansföretag som har höga vinster ska hårdgranskas. På Försäkringskassan menar man att stora vinster kan vara tecken på olika typer av brottslighet. Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder, sade senare i en intervju på Assistanskoll att granskningen kommer att bli en permanent del av Försäkringskassans arbete och inte har något slutdatum. Helena Sjölander, Vårdföretagarna, upprörs mest av språket och ordvalen.
– Bara uttrycket av ”höga vinster” låter som att det är det som råder i branschen, men så är det verkligen inte. Det är den bild som politikerna fått av vår bransch, vilket tex leder till att schablonbeloppet höjs så lite idag.
Helena Sjölander säger att Vårdföretagarna har gått igenom uppgifter från upplysningscentralen som visar att tre av tio uppger att de inte ens kommer upp till ett positivt resultat.
– Sju av tio ligger på ett genomsnitt på 4 %. Säger man höga vinster så måste man vara noga med att det inte är en sanning för branschen generellt. Många av de små bolagen har inga marginaler över huvud taget om de inte lagt upp en buffert vilket är väldigt svårt nu när efterskottsbetalning av assistansersättning ska införas i oktober.

Positiv till granskningen

Hon är däremot positiv till Försäkringskassans syfte med granskningen.
– Jag förstår att de är ute efter ett fåtal företag som har extremt höga vinster som de misstänker är fuskare. Det har vi inget emot att man tittar närmare på. Vi på Vårdföretagarna är också måna om att rensa bort de oseriösa i branschen. Men man måste fundera på hur man uttrycker sig och vilken bild man sprider nu när det är så tuffa tider för hela branschen.
Tror du att språkvalet är en slump eller tror du det finns syften bakom?
– Jag tror man är ute efter att få allmänhetens sympati och förståelse. Man går in med storsläggan mot branschen på alla plan och försöker legitimera det genom att ta till osanna siffror och en skev verklighetsbild.
Anser du att de går in på andra myndigheters områden, tex Skatteverkets?
– Vi tycker det är bra att man samarbetar för att få bort oseriösa bolag och står bakom allt som bidrar till transparens och öppenhet, självklart.
Vilka åtgärder anser du skulle vara effektiva mot de kriminella bolag som finns inom assistans?
– Skatterevision, samt efterlevnad av tillståndet. Att man lever upp till det som står i tillståndet och om man inte gör det, att man verkligen blir av med sitt tillstånd. Sedan kan jag tycka att det är märkligt att Bolagsverket inte har något i sitt uppdrag som säger att man ska sätta stopp för personer med ett kriminellt förflutet som vill bilda bolag.

”Skrämmer med oanmälda hembesök”

Försäkringskassan vill även att IVO ska kunna göra oanmälda hembesök. Också på den punkten menar Helena Sjölander att problemet är Försäkringskassans språkbruk.
– Om det skulle vara så ”som det låter” – att vem som helst skulle kunna få ett oanmält hembesök vore det illa och något vi är starkt emot. Det finns inte en människa som accepterar att en myndighet bara dyker upp.
Helena Sjölander säger att hon förstått det som att risken för oanmälda hembesök bara gäller när det föreligger mycket tydliga indikationer på kriminalitet eller brott.
– Jag tycker det är oansvarigt att man skrämmer upp folk och får det att låta som vem som helst kan få ett besök när som helst. Det tror jag inte Försäkringskassan menar. Det är inte våra kunder som ska vara nervösa utan det är de oseriösa bolagen som ska känna att de ha blåslampan på sig.

Skeptisk till rekommendationen på 87 procent

Therese Karlberg sade att rekommendationen att 87 % av assistansersättningen ska gå till assistenternas lönekostnader, är en vägledning för vad som är en rimlig användning. Helena Sjölander är mycket skeptisk till detta.
– Det beror på vad man som bolag har för affärsmodell. Genom tillståndet krävs det idag en större kostnad för stöd och kvalité och då är det väldigt svårt att säga 87 %. Det finns ingen annan bransch där man styr lönesättningen så.
Är det inte en speciell bransch med en speciell typ av service där man också måste ställa speciella kvalitetskrav?
– Att lönekostnaderna ligger på en speciell procentsats säger inget om kvalitén i bolaget. Kvalitén utgörs av andra parametrar, exempelvis vad personalen får för stöd, handledning eller utbildning. Det måste varje bolag själva planera i sin verksamhet, det kan inte styras utifrån. Å andra sidan ska sägas att alla bolag vill ge så hög lön som möjligt eftersom det är tufft att få bra, kompetenta assistenter.
Vad anser du är en rimlig nivå på vinster hos assistansföretag?
– Det är jättesvårt att säga. Det beror på vad det är för storlek på bolaget,. Det finns jättemånga parametrar.
Finns det inte anledning att bli misstänksam mot ett bolag som har mycket höga vinster?
– Jo, så är det ju. I vår bransch går det inte att ha några höga vinster om du har en bra kvalité. Det finns inte utrymme för höga vinstmarginaler. Däremot kan vissa bolag ha andra verksamheter inom samma affärsområde som ger andra vinstmarginaler.

Helena Sjölander intervjuades av Erik Tillander 2016-05-23


Skicka sidan till: