Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden

Vinsterna i välfärden, där personlig assistans ingår, behöver regleras. Det säger Ilmar Reepalu på DN-debatt. Han leder den statliga utredning som ska lämna förslag till åtgärder 1 november i år. Det finns dock en riksdagsmajoritet mot att reglera vinster skriver Dagens Nyheter.

Ilmar Reepalu skriver bland annat att vinstdrivande aktörer "plockar russinen ur kakan" och säger:

Vi behöver en välfärd som bygger på tillit och tilltro där medborgarnas behov tillgodoses. Detta är viktigare än att värna stora vinster för välfärdskoncernerna.

Kan bli svårt genomföra förslag

Det kan dock bli svårt att genomföra förslag från den kommande utredningen eftersom det troligen finns en riksdagsmajoritet mot att reglera vinster i välfärden. Ewa Stenberg skriver i Dagens nyheter att så sent som igår körde de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna över regeringen och gjorde ett nytt tillkännagivande om att regeringen bör arbeta hårdare för att öka valfriheten.

Vårdföretagarna svarar: Lägg ner utredningen

Vårdföretagarna anser att Ilmar Reepalu bygger ägnar sig åt tyckande och gissningar. För välfärdens bästa måste Reepalus utredning läggas ned säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.


Vidare läsning

DN debatt: Ilmar Reepalu - "Vi behöver reglera vinsterna i välfärden"

DN - Nu väntar en ny politisk strid om vinster i välfärden

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Ilmar Reepalu leder utredningen som har syfte att hitta sätt att begränsa möjligheterna ta ut vinst från välfärdsverksamhet och att eventuella överskott återinvesteras. Klart 1 november 2016.

Skicka sidan till: