Utredning föreslår vinsttak på sju procent

Ett vinsttak på 7 procent + statslåneräntan på operativt kapital. Tillståndskrav där ägare och ledning i bolagen ska ha rätt kompetens för att bedriva verksamhet. Det är några förslag från utredningen Ordning och reda i välfärden som berör bolag inom skola, sjukvård och omsorg, inklusive assistansföretag.

Utredaren vill förstärka välfärden

Som väntat föreslår utredaren Ilmar Reepalu ett vinsttak på sju procent plus statslåneräntan, (idag totalt ca 10 procent). Det föreslås även tillståndskrav för bolag i välfärden. Inom personlig assistans finns det redan statlig tillståndsplikt och detta föreslås nu införas även i tex hemtjänst.
Enligt utredningens beräkningar skulle detta leda till att miljardbelopp kan stanna kvar och förstärka verksamheterna i välfärden varje år. Dessutom skulle den föreslagna modellen skapa långsiktiga och stabila spelregler för välfärden, anser utredaren.

Inget stöd i riksdagen

Välfärdsutredningen kom till efter en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt Vänsterpartiet efter valet 2014. Ett vinsttak kan dock bli svårt att genomföra eftersom en majoritet i riksdagen är emot detta (allianspartierna och Sverigedemokraterna).
Dagens Nyheters debattsida skriver Alliansens fyra partier i ett gemensamt inlägg att de är beredda att söka en bred politisk överenskommelse över blockgränserna. Däremot avvisar de ett generellt vinsttak i välfärden eftersom det skulle hota mångfald och kvalitet.

Häftig kritik från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna skriver på sin hemsida att förslagen är ett frontalangrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg, och för företagens möjlighet att bidra till vårdens utveckling.


Vidare läsning

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

SVT: Utredning vill ha stopp för "övervinster"

DN-debatt: Alliansen: Generellt vinsttak omöjligt i en bred överenskommelse

Vårdföretagarna: Trump-politik, angrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg


Skicka sidan till: