Regeringen utreder assistansmarknaden

Åsa Regnér och Stig Svensson
Åsa Regnér och Stig Svensson, Foto: Joanna Abrahamsson

Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket sedan 40 år tillbaka, ska till den 15 januari 2018 utreda assistansersättningens utveckling och hur assistansmarknaden vuxit fram.
– Vi måste få en bättre förståelse för hur privatiseringar, vinstnivåer och marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, säger ansvarige minister Åsa Regnér på Socialdepartementets hemsida.

Stig Svensson säger i en intervju i Svenska Dagbladet att han stött på ärenden där det funnits kopplingar till kriminalitet i assistansbranschen, han vill nu titta på hur vanligt det är med kriminella inom den här branschen.
– En fråga som ska besvaras är om lagtexten är korrekt skriven för att åklagare ska kunna väcka åtal, säger Stig Svensson.

Regeringen skriver att assistansersättningen är den socialförsäkringsförmån som betalar ut mest pengar till enskilda individer. Detta i kombination med brist på kontroll har lockat oseriösa aktörer till branschen. Branschen domineras av kommersiella välfärdsbolag och schablonersättningen har drivit upp kostnaderna eftersom bolagen tjänar på att fler timmar beviljas.
– Skattemedel avsatta till personer med funktionsnedsättning ska varken gå till brottslighet eller övervinster. Sedan rätten till personlig assistans infördes 1994 har kostnaderna ökat oroväckande fort samtidigt som den privata marknaden för personlig assistans vuxit, säger Åsa Regnér.

Stig Svensson ska:

  • analysera sambandet mellan vinstutveckling, timutveckling i assistansersättningen och utvecklingen av assistansmarknaden.
  • analysera skillnaden mellan uppskattad brottslighet, misstänkta brott som identifieras av Försäkringskassan och brott som leder till lagföring.
  • föra dialog med relevanta aktörer
  • vid behov lämna förslag på åtgärder


Vidare läsning

Regeringsuppdrag: Översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för anordnare av personlig assistans

Information på Socialdepartementets hemsida

SVD - Regeringen utreder bolagen

Skicka sidan till: