Ninnie Wallenborg: - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"

Ninnie Wallenborg är en av de assistansberättigade som kommer att beröras av regeringens förslag om oanmälda hembesök om det klubbas igenom av riksdagen. Hon anser att regeringen väljer fel väg att minska fusk på eftersom det sker på bekostnad av människors valfrihet och integritet.

Ninnie WallenborgSedan 1994 är Ninnie Wallenborg beroende av personlig assistans dygnets alla timmar och en del timmar har hon dubbel assistans. Hennes mor och make är två av de sex assistenter som går på schema och även hennes far, syster och systerdotter är timanställda ibland.

Hur tror du regeringens förslag om oanmälda hembesök hos assistansanvändare som har anhöriga som assistenter skulle påverka dig?
- Lite skämtsamt kan man säga att de skulle ha tur om jag var hemma en vardag på kontorstid, men detta är å andra sidan verkligen ingenting att skämta om. Det skulle vara otroligt integritetskränkande att behöva släppa in en främmande människa i mitt hem, i min vardag. Att presentera personen för mina barn... Jag undrar också vad de ska kontrollera? Att personen verkligen är på plats, eller vad? Tidrapporter fylls i efter avslutat pass så jag begriper inte hur kontrollen ska gå till. Skulle man vilja "fuska" så ser jag inte hur dessa oanmälda besök ska hindra det.
Vad tänker/känner du inför det förslaget?
- När det gäller anhöriga assistenter så är det enormt upprörande för mig att myndigheterna vill göra extra kontroller av just dem. Vilka är det som ställer upp oavlönat, alla timmar på dygnet, som assisterar sina barn gratis långt efter att föräldraansvaret rimligen är uppfyllt? Vilka makar är det som oavlönat assisterar på natten för att det bedöms ingå i äktamakeansvaret? Det finns många vinklar och åsikter kring att ha anhöriga som assistenter, men man får aldrig glömma att valfrihet ska råda. Ingen annan än den assistansberättigade ska avgöra vad som fungerar i hans/hennes liv.

Att granskas i sitt hem en utsatt situation

Vad anser du om att Försäkringskassan och kommun föreslås kunna kräva att assistansutredningar görs i den assistansberättigades hem?
- Att inte själv få avgöra vem som ska släppas in i ens hem är förfärligt. I en utredning där jag som assistansberättigad hamnar under lupp befinner jag mig i en extremt utsatt situation och borde kunna välja var detta ska ske. Syftet med detta undrar jag över, vad ska kunna framkomma vid ett hembesök som inte går att få fram om utredningen görs på neutral plats? Är tanken att handläggaren ska inspektera hemmet? I så fall blir jag väldigt orolig.
Vilka kommenterar hör du från andra assistansanvändare om de här förslagen?
- Som assistansanordnare och även som ägare av internetforumet funktionshinder.se har jag enormt mycket kontakt med personer som är assistansberättigade. I princip alla säger att man känner sig ifrågasatt, misstrodd och kränkt. Det har varit en trygghet för många att få ha sin privata sfär hemma, där man inte behöver släppa in myndighetspersoner. Det kan vara nog så jobbigt att släppa in assistenter.
Professor Anna Hollander säger i en intervju på Assistanskoll att hembesök är kränkande och att de inte hör hemma som en rutinåtgärd enligt LSS. Enligt henne bör kontroller bara göras om det finns starka skäl, som misstanke om att exempelvis assistansberättigade inte får det stöd de ska ha eller att assistenter utnyttjas. Vad anser du om det?
- Frågan kvarstår vem som ska bedöma om det finns starka skäl eller hur mycket "stöd" en assistansberättigad behöver eller vill ha? Och vad är att utnyttja assistenter? Jag kan tycka att det är ett steg i rätt riktning att hembesök inte kan göras helt utan grunder, men grundfrågan är fortfarande olöst.

Skräms av förslaget om uppgiftslämnande

I samma lagrådsremiss föreslås det att anordnare blir skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om hur assistansersättningen används, vad anser du om det?
- Detta är något som gör mig förbryllad, både privat och som assistansanordnare. Detta borde innebära att den assistansberättigade är under ständig granskning och utredning av såväl assistenter och anordnaren. Om anordnaren ska försäkra sig om att ha fullständig insyn i den assistansberättigades liv så måste man i praktiken ha en person från kontoret stationerad hos varje assistansberättigad, annars får assistenterna fungera som informationskälla. Assistenterna riskerar att lägga egna värderingar och göra egna bedömningar om saker som de, t ex på grund av bristande kunskaper eller helhetssyn, varken kan eller ska. Otroligt skrämmande!
Anser du att det pågår en utveckling mot allt mer kontroll av brukare som har personlig assistans som leder till mindre frihet och minskad integritet? Utveckla, varför/varför inte?
- Ja, väldigt tydligt. Dessa förslag som nämns ovan tar ingen hänsyn alls till att alla människor har rätt till sin integritet. När det gäller friheten så är detta med anhöriga assistenter ett ypperligt exempel, när myndigheter ska göra det "besvärligt" för den assistansberättigade. Jag anser att samma regler och bestämmelser ska gälla oavsett vem jag väljer som min assistent - det är trots allt en av grundpelarna i assistansreformen.

Förslag till priset av assistansberättigades självbestämmande och integritet

Ofta används förekomst av fusk med assistansersättning som skäl för åtgärder som ökar kontroll, hur ser du på det?
- Jag tror att alla är överens om att fusk och överutnyttjande ska hindras. Men när det sker på bekostnad av människors valfrihet, integritet och möjlighet att leva sina liv på det sätt de önskar så går man fel väg.
Maria Larsson skrev ett svar på Brännpunkt i Svd om lagrådsremissens förslag om uppgiftslämnandet till Försäkringskassan. Hon medgav att uppgiftslämnandet kan vara ett intrång i integriteten, men menade att nyttan med det överväger intrånget i integriteten för den enskilda. Har du någon kommentar till det?
- Jag håller naturligtvis inte med Maria Larsson. Det är nog svårt att förstå hur mycket man tvingas kompromissa med sin integritet i livet med personlig assistans generellt, eftersom man är beroende av människor som får insyn i ens liv. När sedan myndigheterna spär på detta, och skapar ett system som leder till än mer inspektion och övervakning, ifrågasättande och kontroll, så riskerar många personer att fara väldigt illa. Att göra ett uttalande om att en enskilds integritet inte är tillräckligt värd att värna om vittnar för mig om en rutten syn på sina medmänniskor.
Sker det ett paradigmskifte i synen på den assistansberättigades rätt till integritet? Vad tror du i så fall detta beror på?
- Ja, på något vis har man gått ifrån att se assistansreformen som en fantastisk rättighet som öppnat en ny värld för otroligt många människor, till att enbart prata om kostnader och fusk. Brottslighet finns i alla branscher tyvärr och ska naturligtvis stävjas. I media lyfts den här problematiken ofta fram och man pratar om fusk för miljontals kronor. Jag kan förstå att det sticker i ögonen på allmänheten att skattade pengar används felaktigt. Men med de lagförslag som ligger blir priset individens rätt till självbestämmande och integritet - och det är ett alldeles för högt pris.
Upplever du att minuträknandet och alla ingående frågor om brukarens privatliv i assistansbedömningarna också en del av den förändrade synen på den assistansberättigades rätt till integritet?
- Ja. Naturligtvis måste handläggaren ges möjlighet att göra en korrekt bedömning av assistansbehovet, men att diskutera toalettbesök och dusch på minutbasis är fullständigt kränkande.

Ninnie Wallenborg intervjuades 2012-09-21 av Minna Nyman Sabbadini

Läs mer

Regeringens proposition om assistansersattning

Anna Hollander, professor i rättsvetenskap "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"

Vilhelm Ekensteen, IfA, "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"

Skicka sidan till: