Propositionen klubbad i riksdagen

lagens klubbaDen 13 december antog riksdagen (se debatten i text och video) den del av regeringens budgetproposition (sid 213ff) som berör assistansersättning. När det gäller budgetpropositionen kan inte oppositionen fälla enskilda delar, budgeten antas i sin helhet eller inte alls.

Förslag om mer kontroll antogs

Förslag som antogs av riksdagen är att anordnare ska lämna uppgifter om hur deras kunder använder assistansersättningen om brott misstänks, och att myndigheter ska kunna göra hembesök och inspektera assistansen hos assistansberättigade som har anhöriga som assistenter hos privata assistansanordnare. Lagstiftingen börjar gälla 1 juli 2013.
Läs Assistanskolls sammanfattning av propositionen

Regeringspartierna mot oppositionen

I riksdagsdebatten försvarades förslagen av Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet.
Förslagen kritiserades mycket hårt av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och delvis även av Socialdemokraterna. Dessa kritiserade också att förslagen lagts in i budgeten och inte som en egen proposition, eftersom det gjorde att den samlade oppositionen måste fälla hela budgeten om de ville fälla förslagen om assistansersättning.
Sverigedemokraterna uttalade sig överhuvudtaget inte i frågan.

Debatt om grundläggande behov

Debatt fördes även om Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov som blivit hårdare sedan 2007. Vänsterpartiet, Miljöpartiet krävde omedelbara åtgärder för att återställa bedömningarna av grundläggande behov. Samtliga regeringspartier Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna säger att detta kan behöva ändras med lagstiftning men vill avvakta utredningar innan man tar ställning, för närvarande en utredning som ISF, Inspektionen för socialförsäkringen ska göra fram till oktober 2014.

Se riksdagsdebatten: Länk till debatten i text och video

Valda Citat från olika partier i debatten

Eva Olofsson, Vänsterpartiet:
Vi är också djupt oroliga över att allt fler har förlorat assistansen på grund av de ändrade bedömningarna av grundläggande behov. Där behövs ett förtydligande av lagstiftningen.

Man säger att integriteten, självbestämmandet och ansvaret för hur assistansen används bör ligga hos assistansanvändaren. Det ska inte anordnaren få incitament till att försöka hålla koll på.

Agneta Luttropp, Miljöpartiet:
i dag håller den assistansberättigade som individ åter på att bli objekt, objekt för åtgärder, objekt i assistansreformen i stället för att vara dess stolta, fria, jämlika subjekt.

Det verkar som om det är assistansreformen i dess helhet som man vill åt. Det är det som jag tycker är mest oroväckande.

Anders W Jonsson, Centerpartiet:
De förslag som regeringen slutligen landat på tycker jag är en rimlig avvägning.

Det handlar om att assistanspersonalen ska ha en skyldighet att anmäla i ett läge när det har skett stora förändringar av assistansbehovet eller assistansen används på ett annat sätt.

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna:
Men det måste ske på ett sätt som inte kollektivt bestraffar alla assistansanvändare.

Det gäller till exempel assistenternas roll i rapporteringen av hur assistansen används och rutinerna kring hembesöken. Här är det oerhört viktigt att det klargörs ordentligt så inte den enskildes integritet och självbestämmande urholkas.

Roland Utbult, Kristdemokraterna:
Den bakomliggande utredningen konstaterade att en av de vanligaste situationerna där medvetet fusk med assistansersättning förekommer är när vuxna assistansberättigade har sina närstående som assistenter.

Om ev åtgärder mot Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov
Vi brukar ofta säga att tiden går ganska fort. Vi inväntar delrapporten, och jag är beredd att vänta till 2014. Jag tror att det måste få ta sin tid.

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet:
Det är min och Folkpartiets uppfattning att den dom som kom 2009 och som man oftast lutar sig emot inskränker rättighetslagstiftningen oerhört mycket.

Syftet med Försäkringskassans och kommunens besök är endast att utreda den enskildes behov och att se till att assistansen utförs.

Margareta B Kjellin, Moderaterna:
Grunden för kravet är att kontrollera att den assistansberättigade får rätt insatser, att man inte är i en sådan beroendeställning att man får fel vård.


Skicka sidan till: