ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans

Bild på ISF-rapportenNu är det hög tid att säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna säger utredaren Tomas Agdalen i ett pressmeddelande angående ISF-rapporten Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen. ISF vill att IVO får lagstöd för att kunna granska kvaliteten på ut­förd personlig assistans.

Svårt att mäta effekterna av lagändringarna

ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen har haft i uppdrag att utreda effekterna av de lagändringar med ökad kontroll som infördes 1 juli 2013, tex att assistansanordnare är skyliga att lämna uppgifter om assistenter och anmäla förändrade förhållanden hos sina kunder. ISF säger att det är svårt att uppskatta effekterna av lagändringarna eftersom det saknas data som täcker och kan beskriva tiden för och efter lagändringarna.

Brukarens rätt att bestämma över assistansen i konflikt med statens möjlighet att kontrollera

ISF säger att det idag är brukaren som avgör om assistansen utförs med kvalitet och kan påverka detta genom att tex välja en annan anordnare. Detta ger enligt ISF en inbyggd målkonflikt mellan statens möjligheter att kontrollera att assistans ges och brukarens rätt att bestämma övers in assistans.

"Det saknas lagregler för vad som är kvalitet i personlig assistans"

Idag redovisar den assistansberättigade och anordnaren enbart den assistans som utförts, det finns tex inget krav på utbildning för assistenterna och det saknas lagregler för vad som är kvalitet i personlig assistans. Här har lagstiftaren velat garantera självbestämmandet för den assistansberättigade säger ISF. Detta gör dock att Försäkringskassan och IVO saknar möjligheter att ifrågasätta den kvaliteten på den utförda assistansen.

"IVO bör få lagstöd för att granska kvalitet i personlig assistans"

På frågan hur hur Försäkringskassan och IVO ska kunna följa upp kvaliteten föreslår ISF således att ett lagstöd ska införas som tillåter IVO att granska med vilken kvalitet assistans utförs.

Läs rapporten: Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen (2018:4)

Pressmeddelande från ISF om rapporten

Skicka sidan till: