Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Försäkringskassan verkar inte längre vilja försvara assistansreformen”

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG

Generaldirektör Nils Öbergs uttalanden om att individens rätt att välja anordnare riskerar att försvinna på grund av kriminaliteten är mycket oroande, säger Cecilia Blanck.
– Försäkringskassan hänvisar till vad som är allmänt känt utan att presentera fakta.

Försäkringskassans generaldirektör sade på DN-debatt att assistansmarknaden präglas av mycket grov brottslighet, att 4500 assistansberättigade snart måste hitta nya anordnare och att valfriheten riskerar att försvinna. Cecilia Blanck är mycket upprörd över uttalandena och undrar vad som ligger bakom.
– Jag kan förstås bara spekulera. Kanske är det svårt för Försäkringskassan att hitta all den kriminalitet som de nu så länge hävdat är allmänt känt att den finns. Kanske är det ett sätt att rättfärdiga återkraven, nu när de ifrågasätts?

Mörkertal utan fakta

Nils Öberg sade på DN-debatt: det är sedan länge välkänt att assistansmarknaden i stor utsträckning präglas av allvarliga oegentligheter och mycket grov brottslighet.

Det är ingen ny strategi från Försäkringskassan att hänvisa till vad som är ”allmänt känt”, utan att presentera fakta, säger Cecilia Blanck.
– Förre generaldirektören Ann-Marie Begler myntade uttrycket, och så fort hon pressades på underlag hänvisade hon till ”mörkertal”. Man kan inte låta bli att undra varför det i så fall under mer än ett decennium bara avslöjats enstaka ärenden av grov brottslighet, och att så många enskilda och seriösa anordnare drabbats av kassans återkravsraseri trots att det ofta bara rört sig om missförstånd.

Vad är grunden för att 4500 måste byta anordnare?

Nils Öberg sade på DN-debatt: en tredjedel av alla i behov av assistans behöver eller kommer att behöva hitta annan hjälp. I klartext betyder det att sammanlagt cirka 4 500 brukare kommer att ha behövt se sig om efter nya assistans­utförare.

Cecilia Blanck saknar grund för Nils Öbergs påstående. Hon ser det även som missvisande eftersom en del av återkraven riktar sig till assistansanvändare som Försäkringskassan ångrar att de beviljat assistans.
– För dem hjälper det inte att välja en annan utförare. De är skuldsatta för resten av livet och fråntagna sin personliga assistans.
Assistansanordnarna som Nils Öberg tycks vara så angelägen att krossa, fortsätter Cecilia Blanck, krävs på pengar som redan använts till löner, skatt och sociala avgifter, ofta under många år.
– Anordnare vars enda misstag är att de litat på Försäkringskassans bedömning och beslut och utfört det uppdrag de fått.

Kassan verkar inte vilja försvara LSS-reformen

Nils Öberg sade på DN-debatt: Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen, som ju var en av grundbultarna i hela assistansreformen, kommer därmed att avsevärt försvagas eller i värsta fall helt försvinna.

Försäkringskassan verkar inte längre se det som sin uppgift att värna grundbultarna i assistansreformen, säger Cecilia Blanck.
– De skulle istället kunnat välja att uppfatta uppdraget som att de ska medverka till att höja kvaliteten på utförandet, eller kanske tom underlätta för assistansanvändare och utförare att hantera ersättningen och uppdraget korrekt. Nu konstaterar generaldirektören kallt att myndighetens arbete mot kriminalitet kommer leda till att reformen raseras. Jag har inte hört några politiker ge stöd för den prioriteringen, och kan inte tolka det på annat sätt än att Nils Öberg har en egen agenda.

Man skjuter budbäraren

Nils Öberg sade på DN-debatt: Några väljer tyvärr i stället att lägga ut rökridåer genom att låta påskina att problemet på assistansområdet främst handlar om kvaliteten på Försäkringskassans kontrollutredningar.

Det är ett aggressivt och ganska klumpigt sätt att skjuta budbäraren, det är ett faktum att Försäkringskassans utredningar i återkravsärendena ofta inte håller måttet när de prövas i allmän domstol, säger Cecilia Blanck.
– Vi har sett flera slarviga utredningar som kan vara baserade på enstaka anonyma telefonsamtal från någon som är osams med assistansanvändaren, eller något gammalt framgrävt läkarintyg som omtolkas som att personen har förmåga att utföra vissa moment själv. Det kan också vara ändrade förhållanden som inte förändrar assistansbehovet men som den enskilde inte begripit att de skulle anmäla, tex byte av skola eller daglig verksamhet.

Ge mer stöd för att kunna göra rätt

Nils Öberg vill även ha ökade arbetsgivarkontroller och förbättrad tillsyn. Även Cecilia Blanck vill se mer tillsyn men ambitionen bör istället vara att hjälpa människor att få det stöd de har rätt till, och höja kvaliteten i verksamheter som brister.
– Många andra myndigheter har insett att en framgångsfaktor är att göra det lätt att göra rätt och att erbjuda rådgivning. Försäkringskassan gör tvärtom, de betraktar alla assistansanvändare som potentiella brottslingar, ser som sin uppgift att krossa utförare, och satsar på retroaktiva indragningar av redan beslutad assistans.

Kommer inte acceptera försämringar

Ingen är argare än Riksföreningen JAGs medlemmar om någon missbrukar den personliga assistansen, säger Cecilia Blanck.
– Men vi kommer aldrig acceptera att fusk och kriminalitet används som förevändning för försämringar av möjligheten för personer med stora funktionsnedsättningar att leva som andra i samhället.
Cecilia Blanck vill se nya direktiv från politikerna till Försäkringskassan.
– Jag hoppas att det står överst på listan över assistansfrågor att ta tag i för alla tänkbara regeringsalternativ efter valet i höst, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2022-06-13

Skicka sidan till: