annonser
annons Humana Personlig assistans
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Vivida Assistans
annons Saxerna Omsorg
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons JAG Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Sekretess och integritet för den assistansberättigade

Frågor om framför allt integritet kom i fokus i debatten om de lagändringar i LSS som genomfördes 1 juli 2013. Kritiska röster höjdes från både brukarrörelsen och den politiska oppositionen. Bland andra Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, menade att förändringarna skulle komma att innebära ett paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet. ”Sett till intentionerna i LSS skulle de vara förödande”, sade han i en intervju. Även socialdemokraten Lennart Axelsson ansåg att integritetsaspekterna var den ”stora frågan i propositionen” och var också han mycket kritisk.

Bland annat innebär lagändringarna att anordnaren nu är skyldiga att rapportera till Försäkringskassan angående förändringar i den assistansberättigades liv och de blir återbetalningsskyldiga för assistansersättning som används felaktigt. Bland andra Eva Olofsson, vänsterpartiet, utryckte i en intervju att detta skulle innebära att de assistansberättigade förlorar kontrollen över sin vardag.

Bakom lagändringarna låg justitierådet på Högsta Förvaltningsdomstolen Susanne Billums betänkande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (se även intervju). Billums betänkande hade föregåtts av en lång en rad avslöanden om bedrägerier och därtill misstankar om omfattande fusk i assistansbranschen. Många var mycket kritiska mot ”Fuskutredningen”, som Billums betänkande kom att kallas, och att den skulle få sådan betydelse för lagstiftarna. Agneta Luttropp, Miljöpariet uttryckte i en intervju att den var ett alibi för regeringen att spara pengar och att det hade inletts redan tidigare med minuträknandet och intima frågor i behovsbedömningarna.

Inte heller Anna Hollander, jurist och professor i Rättsvetenskap, ansåg att Billums betänkande höll som underlag. Hon var även mycket kritisk till en annan av lagändringarna, att Försäkringskassan fick rätt till att göra oanmälda hembesök, och menade att dessa inte kan vara en rutinåtgärd i LSS. Hon hänvisade till JO, Justitieombudsmannen, som bedömt att myndigheter inom Socialtjänsten i varje enskilt fall måste motivera varför ett oanmält besök är nödvändigt. Hon fick medhåll av Ninnie Wallenborg, själv assistansberättigad, som i en intervju sade att ”det skulle vara oerhört kränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem, i min vardag”.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet motionerade mot lagförslaget liksom tre enskilda riksdagsledamöter: Hillevi Larsson, Socialdemokraterna, Eva Olofsson, Vänsterpartiet och Bodil Ceballos, Miljöpartiet.

Allianspartierna däremot, försvarade propositionen och menade att allmänhetens förtroende för assistansreformen höll på att urholkas på grund av fusket och att lagändringarna var nödvändiga för få tillbaka förtroendet. Centerpartisten Anders W Jonsson, sade i en intervju att detta var en ”rimlig avvägning” mellan kontroll och individens rätt till integritet. Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, poängterade att skrivningarna var mjukare än i Billums utredning. Hon sade också att de kommer att följa upp effekterna av den nya lagen. Margareta B Kjellin, Moderaterna tyckte inte att de assistansberättigade skulle vara ”oroliga” eftersom lagändringarna inte skulle bli några problem för de som inte fuskar. Även Henrik Kjellberg på Socialdepartimentet och politiskt sakkunnig hos Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson, menade att nyttan överväger intrånget i integriteten.

Däremot var Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, tveksam. ”Politik är alltid ett kompromissande” sade hon i en intervju och hon trodde att propositionen skulle ha utformats på ett annat sätt om Folkpartiet själva fått bestämma.

Text: Erik Tillander

 

Artiklar: (19)

Skicka sidan till: