Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"

Agneta Luttropp är mycket kritisk till regeringens lagförslag rörande assistansersättning. Assistansberättigades rätt till integritet skadas och rättighetslagstiftningen urholkas. En utveckling hon anser redan påbörjats med minuträkning och intima frågor i behovsbedömningarna.

Socialdepartementet lagrådsremiss "Ökad säkerhet vid beslut om utbetalning av assistansersättning" (se Agneta Luttroppassistanskolls artikel) föreslår att oanmälda hembesök ska kunna göras hos assistansberättigade som har anhöriga som assistenter. Anordnarna föreslås också bli skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om hur assistansersättningen används. Agneta Luttropp, ledamot i Socialutskottet och miljöpartiets talesperson i funktionshinderfrågor är upprörd.
- Vansinnigt! Det drabbar starkt brukaren som hela tiden upplever sig som kontrollerad och värderad. Detta drabbar även personliga assistenter som ska hålla koll på att alla timmar används korrekt. Flexibiliteten och de grundläggande intentionerna att följa den enskildas behov försvinner.

Syftet med LSS urholkas

Agneta Luttropp anser att det pågår en utveckling mot alltmer kontroll av assistansanvändare med mindre frihet och minskad integritet.
- Utan tvekan, man är inne på mikronivå både i tid och i brukarens dagliga liv.
Intentionerna med LSS måste bevaras säger Agneta Luttropp som anser att det ursprungliga syftet med LSS från 1994 håller på att urholkas.
- När lagen kom var det en "frihetslag" där människor med handikapp (som det hette då) skulle få möjlighet och rätt att leva som andra. Vi håller på att gradvis överge den intentionen.

Fuskutredningen alibi för försämringar av integritet

En annan pågående förändring av assistansberättigades integritet är förändringen av assistansbedömningarna, vilket Agneta Luttropp är starkt kritisk till.
- Integriteten har förändrats, i bedömningsinstrumentet som används på Försäkringskassan finns ett "frågebatteri" där handläggarna går in i minsta detalj i på brukarens behov i vardagen. Efter en dom i Regeringsrätten 2009 har även grundläggande behov delats upp i delar som anses vara integritetskänsliga eller ej.
Fusket används ofta som ett huvudargument för de förändringar som nu sker. Agneta Luttropp är kritisk till att Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson hänvisar till fusk när hon försvarar inskränkningar i integriteten.
- "fuskutredningen" Susanne Billums betänkande, kan tyvärr komma att innebära försämringar och fungera som alibi för att göra detta, säger Agneta Luttropp.

Agneta Luttropp intervjuades av Kenneth Westberg 2012-09-11

Skicka sidan till: