annonser
annons Rehab Sation Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Backup
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons STIL
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG
annons Nordica Assistans
annons Maxia Care


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom"

Regeringens proposition om assistans lades idag som en del av budgetpropositionen (sid 213ff..) Eva Olofsson, Vänsterpartiets Eva Olofssontalesperson i funktionshinderfrågor, är kritisk till att förslagen bakas in i budgeten istället för att läggas i en egen proposition.

Eva Olofsson har tidigare starkt kritiserat förslagen i lagrådsremissen "Ökad säkerhet vid beslut om utbetalning av assistansersättning" som nu lett fram till en proposition. Hon är förvånad att förslagen nu ligger i budgeten.
- Det är inte vanligt att så här stora förändringar läggs in i budgeten. Det kan tyda på att regeringen har mycket bråttom att få igenom förslagen.

Oppositionen kommer nu enligt Eva Olofsson att ha begränsad tid att lägga motioner mot förslagen eftersom budgetpropositionen kommer att antas i riksdagen redan om några veckor.
- Vi är mitt inne i den allmänna motionstiden och har fullt upp med det arbetet, detta kan tyda på att regeringen är rädd för en debatt kring de här förslagen, säger Eva Olofsson.

Artiklar med samma tema: (40)

TEMA - Sekretess och integritet för den assistansberättigade

Vilken rätt till integritet och sekretess har den assistansberättigade i sin vardag. Vilken rätt till ett privatliv har den assistansberättigade. Hur påverkas privatlivet av Försäkringskassans och kommunens assistansbedömningar och av kontroll av hur assistansersättningen används?

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

I mars 2011 tillsattes en utredning som undersöka omfattningen av fusk med assistansersättning och föreslå åtgärder mot fusket. Utredningen ska även utreda kostnadsökningen för assistansersättningen som helhet och ge förslag som ska "komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen. Utredningen ska vara klar 15 februari 2012.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2012-09-20

Vidare läsning

Regeringens budgetproposition (assistansersättning behandlas från sid 213).

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"

Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"

Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"

Skicka sidan till: