Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom"

Regeringens proposition om assistans lades idag som en del av budgetpropositionen (sid 213ff..) Eva Olofsson, Vänsterpartiets Eva Olofssontalesperson i funktionshinderfrågor, är kritisk till att förslagen bakas in i budgeten istället för att läggas i en egen proposition.

Eva Olofsson har tidigare starkt kritiserat förslagen i lagrådsremissen "Ökad säkerhet vid beslut om utbetalning av assistansersättning" som nu lett fram till en proposition. Hon är förvånad att förslagen nu ligger i budgeten.
- Det är inte vanligt att så här stora förändringar läggs in i budgeten. Det kan tyda på att regeringen har mycket bråttom att få igenom förslagen.

Oppositionen kommer nu enligt Eva Olofsson att ha begränsad tid att lägga motioner mot förslagen eftersom budgetpropositionen kommer att antas i riksdagen redan om några veckor.
- Vi är mitt inne i den allmänna motionstiden och har fullt upp med det arbetet, detta kan tyda på att regeringen är rädd för en debatt kring de här förslagen, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2012-09-20

Vidare läsning

Regeringens budgetproposition (assistansersättning behandlas från sid 213).

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"

Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"

Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"

Skicka sidan till: