Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"

Assistanskoll har intervjuat Vilhelm Ekensteen, IfA, som är mycket kritisk till ett förslag i regeringens lagrådremiss som han anser indirekt uppmanar assistansanordnare att övervaka den assistansberättigades livsföring.

Vilhelm EkensteenI en debattartikel på SvD:s Brännpunkt 13 augusti skrev Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, att regeringens förslag kommer få förödande konsekvenser för assistansanvändares integritet och självbestämmande. Han har reagerat på att assistansanordnare ska bli ersättningsskyldiga för den enskildes felanvändning av sin assistans i de fall de borde haft kännedom om den. Vilhelm Ekensteen menar att anordnarna därmed får både ett uttalat uppdrag och direkt ekonomisk anledning att ingående informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva.

Ministern besvarar inte kärnfrågan

Maria Larsson har nu svarat dig i en replik på Brännpunkt. Din reaktion?
- Maria Larsson går inte alls in på kärnfrågan i min debattartikel, hur ett delförslag i lagrådsremissen hotar att helt rasera assistansreformens grundsyfte - integritet och självbestämmande för assistansberättigade. Hon skriver mycket om nödvändigheten att motverka bedrägerierna som riktas mot assistansersättningen, och där kan jag i långa stycken bara instämma. Men jag tar upp problematiken att vissa motåtgärder hotar att förstöra den reform som ska skyddas. Dit hör i mycket hög grad att göra anordnare och assistenter till våra dagliga övervakare, säger Vilhelm Ekensteen.
Kan du ha förståelse för att det behövs skärpta regler för att myndigheterna ska fånga upp de som utnyttjar systemet?
- Absolut. Vi har ju till exempel sett hur katastrofal intygsgranskningen varit i en del fall. IfA har hela tiden varit för skarpa åtgärder mot bedrägerierna.

Stort ingrepp i den personliga integriteten

I din debattartikel skrev du "Vi har mycket svårt att tro att regeringens parlamentariska underlag eller riksdagsmajoriteten är medvetna om vad man föreslås genomföra". Vad är det man inte är medveten om tror du?
- Om man som i lagrådsremissen vill göra assistansanordnarna kostnadsansvariga för något så vagt, odefinierat och luddigt som felanvändning av assistansen som de "borde känna till", då ger man också anordnarna skäl att i detalj ständigt övervaka den assistansberättigades livsföring. "Vad man borde känna till" kan vara allt, från intet till allting. Assistansberättigade kommer att övervakas och bli av med sin personliga integritet på ett sätt som inga andra medborgare skulle acceptera för egen del. Utom de kriminella, som tvingas till det. Det rör sig alltså om ett oerhört ingrepp - det tro jag snart sagt hela riksdagen är omedveten om.
Såsom du nämner har integritets- och sekretessaspekter till exempel i samband med FRA-lagstiftningen debatterats flitigt. Vilka paralleller drar du till denna debatt? Är det skillnad i uppmärksamhet när det gäller funktionsnedsatta tycker du, hur i så fall?
- FRA-debatten har rört medborgarnas integritet och förts med berättigad intensitet. Hur hotad vår integritet är har ju hittills inte alls uppmärksammats. Det var därför jag skrev min artikel. Det finns ett stort vulgärt näthat som tycks mena att eftersom fusket förekommer så får alla assistansberättigade finna sig i att bli behandlade som brottslingar. Riksdagens reaktion på lagrådsremissen kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är - hur respekterade vi assistansberättigade är som människor och medborgare. Eller inte.

Offentlig utsedda övervakare

Kan du ge något konkreta exempel på hur regeringens förslag kan komma att påverka assistansanvändare?
- Detta kan ta sig otaliga uttryck. Din anordnare kan ta kontakt med en eller flera av dina assistenter för att få veta vad du håller på med. Gör han inte det så kan han ju bli ersättningsskyldig för något han "borde känna till". Vad assistenten berättar vet du aldrig. Men du har hamnat i en helt annan relation till både anordnare och dina assistenter. Dina mer eller mindre offentligt utsedda övervakare.

Vilhelm Ekensteen intervjuades 2012-08-20 av Minna Nyman Sabbadini

Skicka sidan till: