Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans?

Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till den 15 januari 2014.

Uppdrag att bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas
av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans


Skicka sidan till: