annonser
annons Vivida Assistans
annons JAG
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistansförmedling
annons Maxia Care
annons Rehab Sation Assistans
annons Backup
annons STIL
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Minister försvarar lagrådsremiss

I en replik i SvD försvarar Maria Larsson, barn- och äldreomsorgsminister, regeringens lagrådsremiss. Hon menar att förslagen krävs för att komma åt missbruk med assistansersättningen.

Artiklar med samma tema: (35)

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

I mars 2011 tillsattes en utredning som undersöka omfattningen av fusk med assistansersättning och föreslå åtgärder mot fusket. Utredningen ska även utreda kostnadsökningen för assistansersättningen som helhet och ge förslag som ska "komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen. Utredningen ska vara klar 15 februari 2012.

I början av veckan skrev Vilhelm Ekensteen, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, på Svenska dagbladets Brännpunkt att han är kritisk mot regeringens förslag om att assistansanordnare ska bli ersättningsskyldiga för den enskildes felanvändning av sin assistans. Det kommer att leda till att assistansanordnare måste informerar sig om den enskildes levnadsförhållanden, vilket hotar assistansanvändares integritet och självbestämmande, menar han.

I en replik på Brännpunkt skriver Maria Larsson, KD, att fusk och missbruk av assistansersättningen enligt uppskattningar uppgår till stora belopp. För att komma åt det krävs att myndigheterna får tillgång till bättre beslutsunderlag. Hon försvarar därför förslaget att assistansanordnare ska anmäla ändrade förhållanden till försäkringskassan som påverkar assistansersättningen. Hon medger att uppgiftslämnandet kan vara ett intrång i integriteten, men menar att nyttan med det överväger intrånget i integriteten för den enskilda.


Läs Vilhems Ekensteens debattartikel

Läs Maria Larssons replik

Läs om lågrådsremissen Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk

Skicka sidan till: