annonser
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Saxerna Omsorg
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Rehab Station Assistans
annons Vivida Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons JAG Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Riskkapitalföretag i assistansbranschen.

Allt fler assistansbolag har under senare år blivit uppköpta av större koncerner som i sin tur ägs av riskkapitalbolag. Det finns stora vinster att göra i branschen. I en intervju 2012 säger Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan, att det handlar om 50 000 kr eller mer per år och kund. Assistanskolls statistik visar att de riskkapitalägda företagen höjt sina andelar av marknaden från 12,5 till 22 procent de senaste fyra åren.

I tre intervjuer 2008, 2009 och 2012 beskriver Per Strömberg, professor på Handelshögsskolan och forskare på SIFR, Institutet för Finansforskning, hur riskkapitalbolagen fungerar och varför personlig assitans är en ”idealisk riskkapitalbransch”. Riskkapitalbolagen köper upp mogna branscher som redan har vinster, kunder och omsättning. Organisationen slimmas och vinsten tas ut vid ”exit”, då företaget efter några år säljs vidare. Tom Berggren, VD för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, utvecklar i en intervju 2008 varför han anser att riskkapital är en av de bättre metoderna för att få ett företag att växa. Mest besparingar finns att göra i administrationen, säger han.

Assistanskoll har gjort sammanställningar på ägarförhållanden i assistansbranschen, juni 2008, juni 2009, juni 2010, juni 2011 och november 2011. De tre riskkapitalägda företagen Humana (Argan capital), Frösunda (Hg capital) och Team Olivia (Procuritas) har under de senaste åren ökat stadigt. Men enligt Christina Szatek, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket är konkurrensen god i assistansbranschen och att den skulle gå mot ett oligopol, alltså att den helt kommer att domineras av några få stora aktörer, råder det delade meningar om. Karsten Inde, själv VD på Olivia Assistans, säger att de stora kooperativen, STIL, JAG och GIL fortfarande kommer att finnas kvar som alternativ. Humanas VD Per Granath tror att de medelstora företagen kommer att få svårast att överleva. 

De mindre aktörerna hyser oro inför utvecklingen. Marie Sunnerborn som äger ME-assistans, ett litet bolag som för närvarande har tio kunder, liksom Jan Seljemo på STIL oroas av de höga vinsterna. Genom de höga vinstuttagen tror Seljemo att politikerna kan dra slutsatsen att schablonbeloppet är för högt vilket skulle kunna drabba mindre kapitalstarka företag på marknaden. Lars Pettersson som är generalsekreterare i Famna, riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstintresse, är dock mest oroad för en oligopolsituation. Han beskriver det som det ”värsta tänkbara scenario” för branschen.

Även Vilhelm Ekensteen, ordförande i Ifa, Intressegruppen för Assistansberättigade fruktar en oligopolsituation vilket han tror skulle minska mångfalden och i sin tur valfriheten för de assistentberättigade. Han tror också att oskäliga vinster på kan leda till att hela reformen kan bli ifrågasatt från politiskt håll. Även Lennart Axelsson, socialdemokraternas talesman i funktionshinderfrågor, uttalar sig skeptiskt till vinsterna och vill se ett tak för hur höga de kan bli. Han tycker även att kontrollen vid upphandlingarna bör skärpas.

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, säger i en intervju att en ny tillsynsmyndighet ska skapas för att följa upp kvalitet i privat och offentlig verksamhet. Angående vinstuttag säger hon att om det inte finns pengar på en marknad kommer inga nya företag att etableras och att det därför är svårt att säga vad som ska anses vara en rimlig vinstgräns. Li Jansson, nationalekonom på Svenskt Näringsliv är däremot odelat positiv till riskkapital i assistansbranschen och jämför med byggbranschen där ingen ifrågasätter om de gör vinst.

Internationellt är fackföreningsrörelsen kritiska till riskkapitalföretag men svenska LO är ”försiktigt positiva”. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom, menar att orsaken till skillnaden är ett annat förhållande mellan anställda och arbetsgivare i Sverige att de anställda i Sverige har bättre skydd i lagstiftningen och att medbestämmandet är större än i de flesta andra länder.

Text: Erik Tillander

 

Artiklar: (26)

Skicka sidan till: