Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2011

Andelen som väljer kommunen sjunker stadigt medan andelen som väljer privata företag ökar. Sedan 2007 har tre större ägargrupper, alla ägda av riskkapitalföretag uppstått, Humana Group, Frösundakoncernen och Oliviakoncernen. Andelen som väljer ett brukarkooperativ eller att vara egen arbetsgivare är i stort sett oförändrad sedan 1994.

Se statistik över de större assistansanordnarnas utveckling 2008-2011

Enligt siffror från Försäkringskassan (april 2011) hade 43,7 % av de 15 924 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 42,8 % anlitade ett assistansföretag, 10,7 % ett assistanskooperativ och cirka 2,6 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Utöver detta tillkommer ca 3600 personer (dec 2010) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare.

Antalet anordnare har beräknats vara ca 600-800 men när alla assistansanordnare måste söka tillstånd hos Socialstyrelsen våren 2011 kom det in drygt 1100 ansökningar att driva personlig assistans. Se intervju: Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd"

Assistansföretag med 100 eller fler kunder

 1. Humana Group, totalt ca 1800 kunder, huvudägare är Argan capital, riskkapitalföretag baserad i Storbritannien.
  Ingående företag: Assistansia AB (1300), Din assistans, Amanda, Ekonomibyrån (18), My Life (45), Blåvingen Assistans (25)
  (Alla utom Din assistans och Amanda deltar i Assistanskoll)
 2. Frösundakoncernen, totalt ca 1400 kunder, huvudägare är Hg capital, riskkapitalföretag baserad i Storbritannien.
  Ingående företag: Frösunda LSS AB (870), Personal Care, Argolis, Marks Assistans, VitaNova (46) Frösunda LSS i södra Sverige AB, fd Norlandia) (100)
  (Alla utom Personal Care, Marks/Argolis deltar i Assistanskoll)
 3. Olivia Holding, totalt ca 760 kunder, huvudägare är Procuritas, riskkapitalföretag baserat i Sverige.
  Ingående företag: Olivia personlig assistans (220), Nordströms Assistans (200), Assistansbolaget i Sverige (220), Inre Kraft, Rehabassistans AB (22)
  (Alla utom Inre kraft deltar i Assistanskoll)
 4. Särnmarkkoncernen, totalt ca 270 kunder, huvudägare Cecilia Ekholm/Mikael Särnmark
  Ingående företag: Särnmark assistans AB och Särnmark ekonomiassistans(som servar egna arbetsgivare) (220) Brukarassistans i Uppland AB (50) (Brukarassistans i Uppland deltar i Assistanskoll)
 5. VH Assistans, 170 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 6. Vivida Assistans, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 7. Omsorgshuset AB, 100 kunder (Deltar i Assistanskoll


Brukarkooperativ med 100 eller fler medlemmar

 1. Brukarkooperativet JAG, 420 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 2. STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, 200 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 3. GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, 175 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 4. Kooperativet Olja, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)


Vidare läsning

Jämför årets siffror med:
Ägarförhållanden i assistansbranschen, juni 2008
Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010

Länk till lista med alla brukarkooperativ som deltar i assistanskoll

Länk till lista med alla assistansanordnare som deltar i Assistanskoll


Kommuner som upphandlat sina assistansenheter och de företag som blivit kommunala utförare

1. Staffanstorps kommun (Assistansia AB)
2008-09-01 till 2010-09-30 (förnyat ytterligare 2 år 2010-10-01 - 2012-09-30)

2. Ånge kommun (Frösunda LSS AB)
2009-11-01 till 2010-10-31 (med möjlighet till förlängning i 2 år)

3. Visby stad i Gotlands kommun (Omsorgshuset AB)
2010-01-01 till 2013-12-31(med möjlighet till förlängning i 2+1 år)

4. Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad (Frösunda LSS AB) 2010-05-01 till 2014-04-30 (med möjlighet till förlängning i 2 år)

5. Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad (VH assistans)
2010-10-01 till 2014-09-30 (med möjlighet till förlängning i 2 år)

6. Vaggeryds kommun (Assistansia AB)
2011-02-01 till 2013-12-31(med möjlighet till förlängning i 2 år)

7. Nordanstigs kommun (Kompis assistans AB)
2011-02-01 till 2014-01-31 (med möjlighet till förlängning i 2 år)

8. Västerås Stad (Assistansia AB)
2011-04-01 till 2014-03-31 (med möjlighet till förlängning i 1 år)

8. Vellinge kommun (företag som hittills godkänts som kommunala utförare är Assistansia AB, Frösunda LSS AB, Nordström Assistans, Trea Assistans, Poolarna, Norlandia Care Personlig Assistans)
Systemet där alla assistansanordnare kan ansöka om att bli kommunala utförare inom ramen för LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 september 2010 i Vellinge kommun. Se intervju med Vellinge kommun

Uppgiftskällor: Inlämnade uppgifter till Assistanskoll alternativt från företagen/kooperativen.


Skicka sidan till: