De största assistansanordnarna med antal kunder/medlemmar från juni 2008 till juni 2011

  • I tabellen nedan anges hur många kunder/medlemmar de största assistansanornarna hade i juni 2008, 2009 oktober/juni 2010, juni 2011 samt vilka företag som ingår/förvärvats i varje ägargrupp. Alla siffror baseras på anordnarnas egna uppgifter. De anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelse är länkade till sin profil på Assistanskoll.

Nya uppgifter finns här..

År Humana assistans AB

(Assistansia AB,
Din assistans, Ekonomibyrån
2009, My Life
2009, Amanda 2009, Blåvingen Assistans 2011)
Frösunda LSS AB
(Personal Care 2008, Argolis 2009, Marks Assistans 2009, VitaNova 2009, Frösunda LSS i södra Sverige AB, fd Norlandia) 2010)
Olivia Holding

(Olivia assistans, Nordström Assistans 2009, Assistansbolaget
2009, Inre Kraft 2010, Rehabassistans 2011)
Brukar-kooperativet JAG Särnmark (Särnmark assistans AB,
Brukar-assistans Uppland 2010)
STIL
,Stiftarna av Independent-living i Sverige
Argolis/Marks Assistans
(köptes av Frösunda 2009)
Nordström Assistans (köptes av Olivia Holding 2008) GIL
, Göteborgs-kooperativet för Independent Living
VH assistans
juni 2008 1200 800 220 380 170 210 250 200 210 210
juni 2009 1350 1100 540 380 200 210

150 170
juni 2010 1530 1250 640 400 240 203

165 170
oktober 2010 1700 1350 715 400 240 203

175 170
juni 2011 1800 1400 760 420 270 200

175 170

statistik över assistansanordnare

Enligt siffror från Försäkringskassan (april 2011) hade 43,7 % av de 15 924 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 42,8 % anlitade ett assistansföretag, 10,7 % ett assistanskooperativ och cirka 2,6 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Utöver detta tillkommer ca 3600 personer (dec 2010) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare.

Tilltagande ägarkoncentration på assistansmarknaden

Medan 2008 - 2011 steg de tre största privata ägarnas (Humana-gruppen, Frösunda, Olivia) marknadsandel från knappt 15 till drygt 20 procent av alla assistansberättigade.

Antal kunder hos de tre största privata ägarna

Tilltagande ägarkoncentration på assistansmarknaden i %

Skicka sidan till: