Största assistansanordnarna 2008 - 2021

I tabellen nedan anges hur många kunder/medlemmar de största assistansanordnarna hade mellan juni 2008 och oktober 2021 samt vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Du kan läsa mer i Assistanskolls statistik över assistansföretag som har fler än 100 kunder.

  • Siffrorna baseras på anordnarnas egna uppgifter samt våra uppskattningar utifrån företagens omsättning om uppgifter saknas. De anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelse är länkade till sin profil på Assistanskoll.
  • Ökningen för de tre största ägargrupperna, Humana Group, Frösundakoncernen och Team Olivia ökade från 2008 genom organisk tillväxt och företagsförvärv efter att de köpts av riskkapitalföretag.


Antal kunder 2008 -2021

År

Humana
Koncern

Humana,
Assistans
på Gotland AB
,
Rik assistans,
Ro Omsorg
Assistans AB

Frösunda
Koncern

Frösunda
Personlig
assistans AB

Team Olivia
Koncern

Nordström
Assistans
,
Olivia Personlig
Assistans,

OP Assistans,
Kura Omsorg,
BonZi,
Assistansliv
i Sverige
,
Aktiv Assistans
i Norr
,
Inre Kraft,
Assistanslotsen,
Rehabassistans,
Vi omsorg,
RTFL Care,
Annas Assistans
Brukar
koopera-
tivet JAG

Livihop
Koncern

Svea Assistans,
Atlas assistans,
Livihop,
Särnmark
assistansAssistans
för dig i
Sverige AB
2021 1991 kunder 1000 kunder 1210 kunder 450 kunder 342 kunder 350 kunder 365 kunder
2018 1900 1250 1291 450 220 302 330
2017 1900 1250 1258 450
283 275
2016 1900 1450 1200 450
265 250
2015 1900 1450 1300 450
265
2014 1900 1300 1200 430
272
2012 1800 1300 1100 420
272
2011 1800 1490 925 420
270
2010 1700 1550 715 400
240
2008 1200 800 220 380
170

Ägarkoncentration på assistansmarknaden

Mellan 2008 - 2017 steg de tre största privata ägarnas (Humana, Frösunda och Team Olivia) marknadsandel från ca 12 till ca 23 procent. Därefter har ökningen stannat av, 2021 är deras andel 22%.


Mellan 2008 - 2017 steg de tre största privata ägarnas (Humana, Frösunda och Team Olivia) marknadsandel från ca 12 till ca 23 procent. Under sista åren har dock ökningen stannat av, 2021 är deras andel 22%.


Skicka sidan till: