De största assistansanordnarna med antal kunder/medlemmar från juni 2008 till april 2018

  • I tabellen nedan anges hur många kunder/medlemmar de största assistansanordnarna haft mellan juni 2008 och mars 2017 samt vilka företag som ingår/förvärvats i varje ägargrupp. Alla siffror baseras på anordnarnas egna uppgifter. De anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelse är länkade till sin profil på Assistanskoll.
  • Läs mer om ägargruppernas utveckling i Ägarförhållanden i assistansbranschen - nov 2011, juni 2011, juni 2010, juni 2009 och juni 2008. Ökningen för de tre största ägargrupperna, Humana Group, Frösundakoncernen och Team Olivia har sedan 2007 skett både genom organisk tillväxt och genom företagsförvärv efter att de köpts av riskkapitalföretag. (Humana har därefter börsnoterats på Mid cap Stockholmsbörsen och har inte längre någon majoritetsägare)
statistik över assistansanordnare
År Humana assistans AB

Fd företag som nu ingår i Humana: Assistansia AB, Din assistans, Ekonomibyrån, My Life, Amanda och Blåvingen Assistans

Frösunda Omsorg AB

Fd företag som nu ingår i Frösunda Omsorg AB: Personal Care, Marks Assistans, Argolis, Norlandia Assistans och Vitanova

Team Olivia

Ingående företag: Olivia assistans, Nordström Assistans, Assistansbolaget, Inre Kraft, Rehabassistans, Annas assistans, MTG Omsorg
BonZi personligt stöd, RTFL Care, Aktiv assistans tillsammans, NA Care, Assre assistans i Dalarna AB, AssistansLotsen och Assistansliv
Brukar-kooperativet JAG Livihop FMF Assistans Särnmark

Ingående företag: Särnmark assistans AB,

Brukarassistans Sverige

Assistans för dig i Sverige AB STIL
Stiftarna av Independent-living i Sverige
GIL
Göteborgs-kooperativet för Independent Living
juni 2008 1200 kunder 800 kunder 220 kunder 380 kunder 170 kunder 210 kunder 210 kunder
juni 2009 1350 1100 540 380 200 210 150
juni 2010 1530 1250 640 400 240 203 165
okt 2010 1700 1350 715 400 240 203 175
juni 2011 1800 1400 760 420 270 200 175
nov 2011 1800 1490 925 420 270 210 185
juni 2012 1800 1490 1000 420 272 210 185

dec 2012

1800 1300 1100 420 272 210 185

jan 2014

1900 1300 1200 430 272 200 185

mars 2015

1900 1450 1300 450 265 200 210

feb 2016

1900 1450 1200 450 265 250 200 210

mars
2017

1900 1250 1258 450 250 283 275 200 244

april 2018

1900 1250 1291 450 220 250 302 330 200 250

Lite statistik

  • Assistansberättigade Försäkringskassan: December 2018 fanns det 14 508 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa hade i genomsnitt 129,4 assistanstimmar/vecka. 45,6 % var kvinnor och 54,4 % var män. Kvinnor hade i genomsnitt 126,7 och män 131,5 assistanstimmar/vecka. Källa: Försäkringskassan
  • Assistansberättigade kommunerna: Okt 2017 fanns 4 900 med personlig assistans beviljat av kommunerna. 44,9 % var kvinnor och 55,1 % var män. Källa: Socialstyrelsen
  • Val av anordnare Försäkringskassan: Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (dec 2018) 20,6 % sin assistans i kommunal regi, 69,4 % anlitade ett assistansföretag, 5,9 % ett assistanskooperativ och cirka 3,0 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan
  • Val av anordnare Kommun: Av de med kommunalt beviljad assistans hade (okt 2015) 43 % sin assistans i kommunal regi, 50 % anlitade ett assistansföretag, sex % ett assistanskooperativ och 1 % var egna arbetsgivare för sina assistenter (Källa: Socialstyrelsen sid 28)
  • Se mer i Assistanskolls statistik

Ägarkoncentration på assistansmarknaden

Mellan juni 2008 - feb 2016 steg de tre största privata ägarnas (Humana, Frösunda och Team Olivia) marknadsandel från ca 12 till ca 22 procent. Deras totala kundantal steg från 2220 till 4550. Under sista åren har dock ökningen stannat av.

Antal kunder hos de tre största privata ägarna
Tilltagande ägarkoncentration på assistansmarknaden i %

Skicka sidan till: