Uppdaterade siffror för assistentlöner

Privatanställda assistenters medellön var 152,30 kr/timme i sep 2023, en ökning med 3,1 % från året innan. Medelmånadslönen för kommunanställda steg med 3,9 % till 26 800 kr.

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter använder uppgifter från Statistikmyndigheten, SCB och är nu uppdaterad med 2023 års lönenivåer.

mynthög

I guiden kan du jämföra:

  • Medellöner i kommunal och privat sektor
  • Löneskillnader mellan kvinnor/män
  • Löneskillnader mellan åldersgrupper
  • Löneskillnader mellan geografiska områden
  • Skillnader mellan olika kollektivavtal

Skicka sidan till: