Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009

Enligt siffror från Försäkringskassan (april 2009) hade 50 % av de 15 449 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 36 % anlitade ett assistansföretag, 11 % ett assistanskooperativ och slutligen var cirka 3 % egna arbetsgivare för sina assistenter.
Utöver detta tillkommer ca 3300 personer (okt 2007) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare.

Nya siffror finns här..

Totalt finns det ca 450 assistansanordnare (okt 2007) varav flertalet är små. Den idag största företagsgruppen Humana Group har knappt sju procents marknadsandel av det totala antalet assistansberättigade.

Assistansföretag, i storleksordning och antal kunder

 1. Humana Group, ca 1350 kunder
  Ingående företag: Assistansia AB, Din assistans
 2. Frösunda LSS AB, ca 1100 kunder
  Förvärvade företag: Personal Care 2008, Argolis 2009, Marks Assistans 2009, Vitanova 2009
 3. Olivia Holding, ca 540 kunder (Deltar i Assistanskoll)
  Förvärvade: konkursboet efter "JPM Assistans" 2008,"Nordström Assistans" och "Assistansbolaget i Sverige" 2009
 4. Särnmark, ca 200 kunder
  Ingående företag: Särnmark assistans AB, Särnmark ekonomiassistans AB (för assistansberättigade som är egna arbetsgivare)
 5. VH Assistans, ca 170 kunder (Deltar i assistanskoll)
 6. Norlandia Assistans, ca 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)
  Förvärvade företag: "Vi resurspartner" 2008

Assistanskooperativ, i storleksordning och antal kunder

 1. Brukarkooperativet JAG, ca 380 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 2. STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, ca 210 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 3. GIL, Göteborg independent Living, ca 150 kunder (Deltar i Assistanskoll)
 4. Kooperativet Olja, 120 kunder (Deltar i Assistanskoll)

Uppgiftskällor: Inlämnade uppgifter till Assistanskoll alternativt från företagens hemsidor/pressmeddelanden.


Skicka sidan till: