Första assistansbolaget på börsen

Trots ekonomisk osäkerhet i branschen sker den första börsnoteringen av ett assistansföretag. Den 22 mars kan Humana handlas på listan för medelstora bolag på Stockholmsbörsen.

Sker trots osäkerhet kring vinster i välfärden

Börsnoteringen sker trots osäker situation kring framtida vinster inom personlig assistans och svensk välfärd. Det pågår en statlig utredning om vinster i välfärden ska begränsas, en utredning som ska vara klar 1 november i år.
Andra saker som ger ekonomisk osäkerhet är att assistansersättningens schablonbelopp nu räknas upp med enbart 1,4 % per år och att Försäkringskassan i höst inför efterskottsbetalning av assistansersättning.

Verksamt även inom familje/äldreomsorg

Humana som även är verksamt inom familjeomsorg och äldreomsorg ägs till två tredjedelar av det brittiska riskkapitalbolaget Argan Capital och till en tredjedel av 80 personer ur Humanas styrelse och ledning. Totalt ska 12,6 till 14,5 miljoner aktier säljas enligt prospektet. Teckningsperioden är 11-18 mars för allmänheten och 11-21 mars för institutioner.

Handlas på Stockholmsbörsen Mid Cap

Priset för aktien har satts i intervallet 54-62 kronor. Bolagets börsvärde kommer att hamna kring 3 miljarder kronor vilket gör att bolagets aktie placeras på listan för medelstora bolag på Stockholmsbörsen.


Vidare läsning

DN: Humana nytt välfärdsbolag på börsen

Skicka sidan till: