Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"

Sedan februari 2008 äger det svenska riskkapitalföretaget Procuritas 70 procent av det nya företaget Olivia Holding, där Olivia Assistans ingår. Karsten Inde som fortfarande är VD och äger 25 procent av företaget, planerar att förvärva ett antal assistansföretag och därefter börsnotera företaget.

Karsten Inde om affären med Procuritas

Karsten Inde har byggt upp och ägt Olivia Assistans sedan 2001, efter att han tidigare byggt upp och sålt Frösunda LSS till Praktikertjänst. Han tror att Olivia Assistans var intressant för Procuritas av flera anledningar.
- Olivia Assistans är ett ganska stort företag idag, vi omsätter ca 300 miljoner och stora lönsamma företag med ett bra varumärke är intressant för investerare. Olivia Assistans har en stark ledning och en potential att växa av egen kraft eller genom förvärv av andra företag.
Karsten Inde berättar att han tillsammans med Procuritas bildat ägarbolaget Olivia Holding. Olivia Holding äger i sin tur Olivia Assistans och Olivia vård och omsorg.
- Jag äger 25 procent av aktiekapitalet, Procuritas 70 procent och några privatpersoner äger fem procent.
Procuritas kan enligt Karsten Inde ge Olivia Assistans kunskaper i att utveckla små företag till större koncerner, de kan dessutom tillföra kapital till företagsförvärv.
- Procuritas har tidigare skapat Ticket resebyrå genom att slå ihop ett antal små resebyråer för att därefter börsnotera företaget. De bildade Däckia på samma sätt genom att slå ihop flera mindre företag. Tanken är vi nu ska göra samma sak med Olivia Assistans.
Vad är målsättningen?
- Målet är att företaget Olivia Holding inom tre, fyra år ska äga företag i vårdsektorn som tillsammans har 1,5 miljarder i omsättning, en femdubbling mot idag alltså.
Karsten Inde ser även möjligheter att överta kommunala assistansenheter efter att de har varit ute på upphandling eller efter en bolagisering.
- I en norrlandskommun har 18 brukare nyligen gått in i aktiebolag tillsammans med sina verksamhetsledare, där tömmer man i princip kommunen på brukare. Det företaget skulle kunna köpas i ett senare skede.

Karsten Inde om oro som finns för riskkapitalföretag

Idag ägs nästan hela den privata vårdsektorn av riskkapitalföretag säger Karsten Inde och han anser att utvecklingen är här för att stanna. Capio ägs av Nordiskt kapital, Aleris ägs av EQT, Carema ägs av CI, Attendo ägs av Bridgepoint.
- Man kan ha synpunkter på detta, jag kan själv tycka att samhället borde ha tagit en annan vändning en gång i tiden, men det gjorde inte det. Idag tycker jag inte att kunderna ska vara rädda för att ge uppdraget till ett assistansföretag som ägs av ett riskkapitalföretag. Frågan är hur kvalitén ser ut för dig som kund, om du får den service du vill ha och har rätt till. Gör du inte det kan du alltid byta assistansanordnare.
Karsten Inde menar att assistansberättigade kan råka illa ut i vilken miljö som helst, om det sociala skyddsnätet brister.
- Vi har tagit över kunder både från kommunen och privata assistansföretag där kunden varit i en situation där andra personer styrt över honom/henne. Problemet har då varit att det ekonomiska intresset hos vissa assistansanordnare, gode män eller anhöriga gått i första hand och kundens livskvalitet kommit i andra hand.

Karsten Inde om hur branschen kan komma att förändras

Om ett antal år kommer det att finnas betydligt färre assistansanordnare tror Karsten Inde. Storre företag inom vårdområdet kommer att vilja förvärva assistansanordnare för att bygga upp egna assistansenheter. De stora vårdföretagen Aleris, Attendo och Carema arbetar nästan bara med hemtjänst och boenden. De har inte velat gå in i personlig assistans eftersom regelverket är under översyn, men ny lagstiftning håller på att ändra förutsättningarna.
- Tyvärr har vissa större anordnare utmärkt sig på ett sätt som gör att branschen nu är i fokus för myndigheternas intresse. Vissa assistansföretag har både köpt kunder och arbetat med trivselpengar, det har varit rena vilda västern. Nyligen tog riksdagen beslut om redovisning och återbetalning av assistansersättning vilket var positivt.
Hur ser du på det tidigare förslaget från LSS-kommittén att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader?
- Det är däremot ett dåligt förslag eftersom det är svårt att kontrollera och administrera. Det är aldrig bra för det fria företagandet med förslag som går in och reglerar kostnaderna, och det här är inget undantag.
Karsten Inde tror dock att lagförslag med högre kvalitetskrav på utförarna kommer att leda till att branschen ses mer seriöst, och då kommer fler investerare att gå in i branschen och några företag kommer att växa sig stora. Han tror däremot inte att det kommer att leda till en oligopolbildning i branschen där ett fåtal större företag dominerar.
- Nej, dels finns de stora kooperativen, STIL, JAG och GIL som ett alternativ. Det kommer visserligen att finnas några större aktörer, men det kommer samtidigt att finnas brukare som vill ha sin assistans på nära håll i mindre företag.
Vad kommer att krävas för att klara sig i branschen?
- Det beror på hur tuffa kraven blir från politiskt håll. Om man jämför med hemtjänsten vi driver idag så skulle merparten av assistansanordnarna på marknaden idag inte kvalificera sig för att driva hemtjänst, om man ser till deras kompetens i exempelvis arbetsledning och arbetsmiljöfrågor.

Karsten Inde förordar ett kommunalt huvudmannaskap för assistans

En avgörande fråga anser Karsten Inde är vem LSS-kommittén kommer att utse till huvudman för personlig assistans.
- Om det blir kommunerna, vilket jag anser vore det bästa, kommer det att bli ett restriktivare reglemente för vilka som kommunerna väljer att ha som utförare, ungefär som det fungerar med kundval i hemtjänsten idag.
Och om det blir statligt?
- Då blir det fortsatt hela havet stormar. Jag anser att om du är brukare i Stockholm borde det räcka med att ha tjugo utförare att välja mellan istället för 450. Det är bättre att kunna välja mellan ett mindre antal anordnare som uppfyller vissa minimikrav, vad gäller referenser, kvalitetssäkringssystem, arbetsmiljöarbete och en arbetsledning värd namnet, idag finns inga krav på detta.

Karsten Inde om hur Olivia Assistans kan komma att förändras

Karsten Inde berättar att han räknar med att Olivia Assistans ska expandera med runt 40 brukare per år. Därför har en rad åtgärder startats upp.
- Vi anställde precis ny personalchef och ekonomichef. Det blir överhuvudtaget fler administratörer, men även mer utbildning och handledning. Vi behöver ligga i framkant eftersom konkurrensen hårdnar.
Finns det risk att arbetsledarna får ha hand om fler kunder om företaget växer snabbt?
- Idag har varje arbetsledare sex-sju kunder, du klarar inte mer. Det finns privata företag där en arbetsledare kan ha sextio kunder, det är inte sunt. Här anser jag att vi och Frösunda håller en generellt hög kvalité.
Hur kommer era kunder att märka förändringarna?
- Förhoppningsvis kommer våra arbetsledare och verksamhetsledare att bli mer kompetenta och stimulerade av att få mer resurser. Annars tror jag inte man märker så mycket mer än att vi blir fler i företaget.
Kommer de företag ni förvärvar att behålla sina gamla företagsnamn?
- Det kan bli både och, beroende på vad som är lämpligt i det aktuella fallet, vi för en dialog med företagsledningarna om detta i samband med förvärvet. Ledningarna i de bolag vi tar över kommer att kunna bli delägare i Olivia Holding. Då kan de fortfarande vara med och äga sina företag, och samtidigt vara med i en större organisation.
Den första expansionen Olivia Assistans gjorde var när man den 1 april tog över konkursboet efter JPM Assistans. Olivia Assistans fick då 25 nya kunder och öppnar nya kontor i Sandviken och Örebro. Och expansionen kommer att fortsätta berättar Karsten Inde.
- Just nu förhandlar vi med fyra-fem olika assistansföretag om förvärv.

Karsten Inde om vad som händer efter Procuritas exit

Procuritas kommer att göra en exit och sälja sitt ägande i Olivia Holding om fem-sex år. Då planerar Karsten Inde en börsnotering för företaget.
- Det känns mycket spännande eftersom assistenter och brukare då skulle kunna bli delägare i bolaget genom att köpa aktier på börsen, man kan gå på bolagsstämma en gång per år och ställa styrelsen inför rätta.
Kommer du att vara kvar då?
- Ja, jag räknar med att vara kvar ett antal år till, säger Karsten Inde.

Hans Wikse på Procuritas om Oliviaaffären

Procuritas är ett riskkapitalföretag specialiserat på att initiera, strukturera och finansiera Management Buyouts i Norden. Investeringen i Olivia Assistans sker via Procuritas fjärde fond vilken har ett kapital på ca 2 miljarder kr och där investerarna är skandinaviska och internationella institutioner.
Sedan starten 1986 har Procuritas genomfört 24 förvärv med ett sammanlagt bolagsvärde på mer än 11 miljarder kronor. Investeringarna rör främst medelstora företag i Norden. Tidigare investeringar är bland annat Thermia, North Trade, Disa, Wermland Paper, Ticket Travel, Däckia och Lekolar. Hans Wikse är partner på Procuritas.
- Vi vill hjälpa Olivia Assistans att växa, det är ett mycket spännande företag som har uppvisat en årlig tillväxt på över 50 procent per år sedan starten, det är samtidigt en växande marknad. I assistansbranschen finns många små entreprenörsledda företag som har mycket att vinna på att ingå i en större organisation.
Det kan alltså bli förvärv av mindre företag?
- Vi tror det kommer att bli en konsolidering av branschen vilket innebär att några större aktörer kommer att framträda på den privata marknaden, där finns ju redan Frösunda och Assistansia och vi hoppas också kunna bli större.
Hur länge planerar ni att äga företaget?
- En vanlig planeringshorisont är fem till sju år, vi siktar på att bygga ett starkt företag under den tidsperioden.
Till hur stor del är köpet lånefinansierat från er sida?
- Lånenivåerna skiljer sig från bransch till bransch beroende på företagens kassaflöden och hur stora vinster ett företag gör, men jag vill inte kommentera hur lånenivån är i det här aktuella fallet, säger Hans Wikse.

Karsten Inde och Hans Wikse intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-07

Länk: Olivia Assistans
Länk: Procuritas


Skicka sidan till: