Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"

Riskkapitalföretag har kritiserats starkt av fria fackföreningsinternationalen, FFI. Trots att Landsorganisationen, LO är medlem i FFI är de försiktigt positiva till riskkapitalföretag. Åsa-Pia Järliden Bergström på LO-ekonomerna menar att situationen i Sverige hittills varit annorlunda, och att riskkapitalföretag kan vara ett komplement till annat ägande.

Åsa-Pia Järliden Bergström om riskkapitalföretag

Åsa-Pia Järliden Bergström menar att det har mindre betydelse vem som äger ett företag, det centrala är hur ägaren beter sig gentemot de anställda.
- När det gäller riskkapitalföretag anser vi att det kan vara ett komplement till annat ägande, de har en fördel i att kunna ta ett aktivt ägaransvar och har kapital att satsa, vilket ger möjligheter att skapa stora, livskraftiga företag.
Riskkapitalföretagen ger också en möjlighet för institutionella investerare som pensionsfonder och försäkringsbolag att investera i bolag som de annars inte hade fått tillgång till menar Åsa-Pia Järliden Bergström
- Riskkapitalföretagen blir en länk för det internationella kapitalet, som kanske aldrig hade sett det här bolaget annars. Det är ofta svårt för mindre bolag att utvecklas och få tillgång till kapital, ett alternativ är börsnotering, men det ger många passiva ägare och mindre möjligheter att driva bolaget effektivt.

Kritik mot riskkapitalföretag från Fria Fackföreningsinternationalen, FFI

Internationellt har dock fackföreningsrörelsen uttalat stark kritik mot riskkapitalföretag.
Den i Bryssel stationerade fria fackföreningsinternationalen, FFI, där LO och TCO är medlemmar har uttalat sig mycket negativt i rapporten "Where the house always wins". Där hävdas att ledningarna i riskkapitalföretagen tar ut stora egna vinster, samtidigt som de utsätter investerarna och sina företag för mycket stora risker. De hävdar att de anställda i de uppköpta bolagen drabbas hårt genom att de sägs upp i stor omfattning för att vinsterna i företaget ska öka, Åsa-Pia Järliden Bergström kommenterar.
- FFI menar att riskkapitalföretagen köper upp företag, tar ut stora vinster samtidigt som de kör företagen i botten och sedan tjänar mycket pengar på börsintroduceringar. Dessutom menar de att själva processen att riskkapitalföretag köper upp företag och säljer de vidare för allt högre belopp på lång sikt skapar en lånebubbla som riskerar att brista och skada hela samhällsekonomin.

Åsa-Pia Järliden Bergström om det svenska perspektivet och vem som får ta riskerna

Åsa-Pia Järliden Bergström menar att det svenska perspektivet hittills varit annorlunda, de svenska riskkapitalföretagen som Wallenbergssfärens EQT menar att de beter sig på ett annat sätt, de säger sig vara ansvarsfulla industrialister som går in med ett kunnigt arbetsteam.
- Vi tror att en viktig skillnad är att man behandlar anställda olika i olika länder. Det är ett annat förhållande i Sverige mellan anställda och arbetsgivare. Facket involveras hela tiden i processerna via MBL, medbestämmandelagen och det finns ett större skydd i lagstiftningen. Det finns också ett skydd i socialförsäkringssystemet som gör att de anställda inte är lika utsatta vid omstruktureringar som i många andra länder.
Vilka risker anser du kan finnas?
- Vi har försökt att påtala att managementteamet i riskkapitalföretaget tar en mycket liten egen ekonomisk risk. Riskerna hamnar istället i större utsträckning på de uppköpta företagen, de anställda i företagen och på de pensionsfonder och andra som investerar pengar i riskkapitalföretagens fonder.

Åsa-Pia Järliden Bergström om ersättningssystemen i riskkapitalföretagen

Insynen i ersättningsstrukturerna och investeringarna är liten enligt Åsa-Pia Järliden Bergström som vill se en större öppenhet. Ledningen i riskkapitalföretagen har inte velat redogöra för de ersättningar de tar ut, utan berättar bara hur det principiellt går till. Investerarna i riskkapitalföretagens fonder får vanligtvis en viss prioriterad avkastning så kallad "hurdle rate", som är mellan 6 och 8 procent av det investerade kapitalet. Om vinsten överstiger denna nivå fördelas den vanligtvis så att managementteamet får 20 procent och investerarna resterande 80.
I övrigt betalar investerarna en årlig förvaltningsavgift till managementteamet som för buyoutfonder ligger på 1 till 2 procent av det förvaltade kapitalet. Förvaltningsavgiften är något högre för venture capital-fonder (2 till 3 procent), eftersom det förvaltade kapitalet där är mindre än i buyoutfonder.
- Vi är kritiska till att managementteamet i riskkapitalföretaget tar en så stor andel av kakan. Vårt perspektiv har varit mer från pensionsfondernas, om det är rimligt att vi ska gå in med våra pensionspengar och gynna riskkapitalföretagen på det här sättet. Deras motargument är då att om de inte gör detta skulle det aldrig kunna bli en så stor avkastning som det blir vid den här typen av affärer.

Åsa-Pia Järliden Bergström om risker med hög belåning

Ofta sker en stor belåning i samband med köpen för att för att kunna göra stora vinster, detta kan också vara förknippat med en risk enligt Åsa-Pia Järliden Bergström.
- Lånedelen brukar ligga runt 70 procent, om konjunkturen går ner eller räntorna stiger kraftigt riskerar de här företagen att gå i konkurs, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Åsa-Pia Järliden Bergström intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-12

Länk: Kritisk rapport om riskkapitalföretag från Fria Fackföreningsinternationalen, FFI
Länk: LO-ekonomerna


Skicka sidan till: