Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"

Sedan december 2007 har Humana Group, Frösunda LSS och Olivia Assistans köpts av riskkapitalföretag, med avsikten att de ska växa genom förvärv. Finanskrisen med allt högre räntor på företagslån kan komma att bromsa dettaPer Strömberg enligt Per Strömberg, professor på Handelshögskolan och chef på SIFR, Svenska Institutet för Finansforskning.

Om situationen för riskkapitalföretag efter finanskrisen


Förra våren sade Per Strömberg, i en intervju för Assistanskoll, att om finans- och lånekrisen kommer till Sverige kan riskkapitalföretagen få stora problem. Idag har detta blivit verklighet men bilden skiljer sig enligt Per Strömberg åt mellan olika riskkapitalföretag.
- I princip alla riskkapitalföretag sitter idag med bolag som inte kan betala sina lån, som förhandlar med bankerna och som behöver mer pengar.
En stor skillnad mellan olika riskkapitalföretag är dock om de investerade sina pengar före lånekrisen eller om de sitter på pengar idag. De som investerade allt kapital före finanskrisen ligger sämst till. Per Strömberg vill inte gå in och analysera enskilda riskkapitalföretag men säger att jämfört med de fyra stora riskkapitalföretagen EQT, Industrikapital, Nordic Capital, och Altor, gör de som är aktiva i assistansbranschen, Polaris equity, Procuritas och Argan Capital mindre och mellanstora köp, och de har hittills inte varit i blickpunkten för större problem.
- De riskkapitalföretag som har störst problem är de som främst köpt tillverkningsföretag, i media har vi exempelvis hört om Plastal som gör komponenter till bilindustrin och Sanitec som gör badrumsinredningar.

Riskkapitalföretaget kan inte gå i konkurs

Ett riskkapitalföretag kan aldrig gå i konkurs berättar Per Strömberg, när ett riskkapitalföretag gör ett förvärv ligger lånen på de förvärvade företaget. Som exempel tar han att Riskkapitalföretaget X köper "Företaget Assistans" för en miljard kr. Lånen kommer då att ligga på assistansföretaget.
- Rent formellt skapas ett förvärvsbolag som tillförs 20 procent kapital på 200 miljoner från riskkapitalföretagets fond och 80 procent banklån på 800 miljoner. Därefter köper förvärvsbolaget "Företaget Assistans" och blir nya "Assistans AB" med 80 procent skulder. Assistansföretaget är nu bankens enda säkerhet.
Så ett uppköpt assistansföretag som går bra påverkas inte om andra uppköpta företag går i konkurs?
- Just det, om det blir en konkurs i ett uppköpt företag förlorar riskkapitalföretaget sitt investerade kapital där, men det påverkar inte andra företag som köpts upp.

Assistansföretag är en trygg investering men förvärvsplanerna kan påverkas

Assistansföretag inte är särskilt konjunkturkänsliga, vilket gör att det inte är någon krisbransch, det är tvärtom en bra bransch att ligga i säger Per Strömberg. Lånekrisen kan däremot påverka förvärvsplanerna.
- Om man inte växer till den nivå man räknat med kan det bli problem att betala av lånen, vilket gör att man kan sakna muskler att göra förvärv. Räntorna på företagslån har stigit sedan finanskrisen.
Har inte räntan gått ner kraftigt?
- Jo, reporäntan har sänkts, vilket påverkar huslån. Men räntenivån på företagslån har tvärtom gått upp, de har blivit ett par procentenheter dyrare sedan finanskrisen kom i höstas. De har också blivit svårare att låna, om låneandelen vid ett företagsförvärv låg på 70-80 procent 2007, ligger den kanske på 40-50 procent idag, mer lånar inte bankerna ut.
Vad händer om det skulle bli en konkurs i ett assistansföretag?
- Det är inte bra med en konkurs, men det är inte "Game over" heller. Vid en konkurs blir företaget bankens egendom, om det då finns en livskraftig verksamhet som går med vinst om man bortser från räntebetalningarna på lånen så finns det goda förutsättningar för en rekonstruktion.
Vad innebär det?
- Antingen skriver banken ner lånen och riskkapitalföretaget stoppar in mer pengar eller så tar banken över och försöker sälja företaget. Detta kan i sin tur bli en källa till attraktiva köpobjekt för andra riskkapitalföretag med outnyttjat fondkapital, alternativt konkurrerande företag i assistansbranschen.

Om de besparingar som föreslås i LSS-kommitténs slutbetänkande

LSS-kommitténs slutbetänkande föreslår en dämpning på 15 procent för assistansens kostnader. Dessutom kan uppåt en fjärdedel av de som har assistans idag komma att flyttas över till kommunala åtgärder, Per Strömberg ser detta som negativt för de uppköpta assistansföretagen och dess ägare i riskkapitalföretagen.
- Då riskerar de att en stor del av omsättningen försvinner, värdet på bolaget riskerar att minska, då kan det bli problem om belåningen är hög.
Men en minskning av omsättningen på ett företag med stora lån kan trots detta vara positivt i ett längre perspektiv säger Per Strömberg.
- Om skuldsättningen är hög så kommer problemen fort om vinsterna minskar. Då tvingas företaget att snabbt omorganisera sin kostnadsstruktur för att förbli livskraftigt. Vad det innebär för ett assistansföretag har jag svårt att svara på, men konkurrenter som inte har stora lån och som dröjer med omorganiseringar riskerar då att på sikt bli mindre konkurrenskraftiga.
Har du någon åsikt om att regeringen eventuellt kommer att skära ner på assistansens omfattning i dagens konjunktur?
- Jag tar inte ställning till det, men om man vill driva en Keynesiansk konjunkturpolitik vill man ju snarare öka de offentliga utgifterna för att väga upp nedgången i den privata sektorn. Förvånansvärt många ekonomer har gått mot en sådan ståndpunkt idag. Mycket av de satsningar som Barack Obama gör just nu med paket på 700-800 miljarder dollar, syftar till öka de offentliga utgifterna för att väga upp att den privata sektorn har det tufft och att arbetslösheten ökar, säger Per Strömberg.

Per Strömberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-02-12


Skicka sidan till: