Karsten Inde, VD för Olivia Holding, svarar på frågor om förvärvet av Nordström assistans och slutbetänkandet

Den 1 september 2008 trädde förvärvet av Nordström Assistans i kraft. Enligt Karsten Inde står 4-5 assistansföretag på tur att förvärvas av Olivia Holding som nu har 425 kunder. Alla företag ska dock behålla sina företagsnamn och sin profil, och ägarna i företagen blir i flertalet fall delägare i den större koncernen.

Hur fastställs priset för ett assistansföretag?
- Priset för Nordström assistans är sekretessbelagt av olika skäl. Men priset är alltid en förhandlingsfråga och avgörs på marknadsmässiga grunder. I en del fall blir det mycket pengar per kund och i andra fall mindre. Just nu är flera företag till salu och det finns köpare så priset är relativt högt.
Vilka möjligheter ser du av förvärvet av Nordström?

- Nordström arbetar mycket mot anhöriganställda och således mot barn och ungdomar. Många gillar det sätt som Nordström arbetar, de hanterar i de flesta fall enbart löner och anställning av personliga assistenter. Men det finns ett antal kunder som behöver och får ett aktivt stöd från kontoret i Stockholm, och ju äldre kunderna blir så tror vi att de behöver en ökad support vad gäller rekrytering och arbetsledning av personliga assistenter. Det kan vi hantera med vår spridning runt om i landet. Därför ser jag det som att Nordströms kunder får en avgjord fördel i det nätverk av kunskap man nu får del av.
Behåller Nordström Assistans sitt namn eller uppgår det i Olivia?
– Vi kommer att behålla vårt starka varumärke Nordström Assistans och utveckla detta på olika sätt.
Vad tillför Nordström Olivia?
- Vi får del av den stora kunskap som finns i Nordström genom de duktiga medarbetare som arbetar där, de har trots allt 200 kunder och väldigt få lämnar verksamheten. I stället har de en kö in i verksamheten för kunder som blivit rekommenderade av andra kunder att välja Nordström. Vi har ytterligare 4-5 företag som kommer att ansluta sig till oss före årsskiftet under ett "paraply" som vi kallar "Team Olivia", och fler assistansföretag är välkomna. Team Olivia är ett lag där varje företag kompletterar varandra och bildar en grupp med en gemensam värdegrund och en hög energi visavi kunderna.
Kommer ägarna till Nordström att bli delägare i Olivia Holding?
- De tidigare ägarna Sylve och Ewa Nordström lämnar verksamheten men ledningsgruppen i form av fyra medarbetare är delägare i Olivia Holding som är moderbolaget.
Vad kommer kunder och personal i Nordström att märka av detta, de får väl exempelvis kollektivavtal nu?
- Vi ser över olika delar av Nordström och kommer att starkt överväga att teckna ett kollektivavtal.
Slutligen, har du någon kommentar om slutbetänkandet?
- Jag tycker man är helt fel ute med det statliga alternativet som huvudman. Det måste vara kommunerna som tar ansvar för sina kommuninnevånare och inte staten. Det finns för mig inte på kartan. Nu försöker man via statliga direktiv och nytt reglemente som Försäkringskassan både öppet och i smyg börjar praktisera, att spara pengar. Det skapar onödiga konflikter, oro och otrygghet.
Inom hemtjänst, som jag också har erfarenhet av skulle ett statligt huvudmannaskap vara en otänkbarhet. Här vill man ha total kontroll över vilka företag som servar kommunens pensionärer. Skulle ett företag med kontor i Örebro kunna utföra hemtjänst åt en svårt sjuk äldre person i Solna? Det är otänkbart. Men det är helt OK att ge personlig assistans åt en respiratorberoende multihandikappad person oavsett var i landet vederbörande bor - bara gode mannen - som kanske har ekonomiska intressen i detta - ger sitt samtycke. Jag har sett mycket elände inom personlig assistans där brukaren får sitta emellan på grund av olika ekonomiska motiv - i assistentgrupper, hos gode män och anhöriga m m. Ett kommunalt huvudmannaskap skulle höja kvaliteten betydligt inom personlig assistans. Dels med tillsyn som via länsstyrelsen och dels genom att assistenterna får närhet till arbetsledningen vilket egentligen är en självklarhet, säger Karsten Inde.

Karsten Inde intervjuades av Kenneth Westberg 2008-09-15


Skicka sidan till: