ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"

Maria Sunnerborn äger företaget ME-assistans i Kalmar. Hon tycker att ett litet, lokalt assistansföretag har stora förutsättningar att ge sina kunder en bra service. Jörgen Kroon, assistansberättigad och kund i ME-assistans håller med.

Maria Sunnerborn berättar om fördelen med ett litet assistansföretag

ME-assistans har i dagsläget tio kunder och ca 35 assistenter. En person till arbetar vid behov i administrationen, annars sköter Maria Sunnerborn allt från sin villa utanför Kalmar. Hon tycker att storleken på företaget är lagom och säger att hon maximalt skulle vilja ha femton kunder.
- Jag vill ha ett litet företag för att kunna komma nära brukarna och ha en nära kontakt med assistenterna. Småskaligheten gör det också möjligt att hålla nere administrationen och ge mer till assistenterna i form av personalvård och stöd.
Vad vore skillnaden om företaget var större?
- Då skulle jag vara tvungen att hyra en kontorslokal och anställa ytterligare administrativ personal eftersom jag inte skulle klara att själv hålla kontakten med brukare, assistenter och sköta allt alla administrativa sysslor som exempelvis sjukvikariat.
Vad är fördelen för kunden?
- Närheten, kunden vet att jag känner hans/hennes behov och känner till vad de vill ha, det är också lättare för mig att själv rycka in när det inte går att hitta en assistent om någon är sjuk. De kunder jag har bor nära så jag kan snabbt åka till dem om det skulle behövas.
Maria Sunnerborn tycker också att det finns stora möjligheter till flexibilitet, till exempel om en kund och dennes assistent har något projekt de vill genomföra och som kanske kostar lite extra.
- Då kan jag istället dra ner lite på en annan kostnad och snabbt prioritera om pengarna. Stora bolag har mer fixerade budgetar, där det ofta är bestämt i förväg vad som ska gå till utbildning och assistansomkostnader.
Många stora företag kan flytta assistenter mellan brukarna vid sjukdom och om samarbetet inte fungerar, hur löser du det?
- Jag kan också flytta mina assistenter, jag har gjort byten när det inte fungerat. Möjligheterna kanske inte är lika stora som för ett större företag men jag kan ändå flytta personal mellan mina tio kunder.

Maria Sunnerborn om de risker som finns med att vara liten

Maria Sunnerborn kan se en risk i att så mycket hänger på henne själv. Om hon skulle bli sjuk har hon en extrapersonal som kan gå in och arbeta tillfälligt.
- Hon är uppdaterad om vad som händer och kan ta över verksamheten, men vid en längre frånvaro skulle kunderna uppleva en skillnad.
En annan skillnad mot ett större företag är enligt Maria Sunnerborn att hon har en mindre ekonomisk buffert om något oväntat händer, exempelvis om det blir stopp i en utbetalning av assistansersättning en månad. Hon är även orolig för vad den nya propositionen "Kostnader för personlig assistans" som nyligen klubbades i riksdagen kommer att innebära.
- Idag är det oklart om vilka utgifter som kommer att godkännas som omkostnader för assistans. Det skulle kunna bli problem om jag får nej i efterhand för assistansomkostnader som redan har använts.

Maria Sunnerborn om hur hon ser på att riskkapitalföretag kommer in i branschen

Eftersom Maria Sunnerborn tycker att små assistansföretag ger en bra och nära service är hon skeptisk till assistansföretag ägda av riskkapitalföretag växer sig alltför stora.
- Visst måste ett företag gå runt och det måste finnas vinst till ägarna men jag tycker inte att det ska gå att ta ut hur stora vinster som helst, assistansersättningen ska ju främst gå till assistansen.
Administrationen anses ofta kunna göras mer effektiv?
- Visst, men hur påverkar det kunden, blir det då svårare att få tid med sin kontaktperson, eller att få tag på någon när något händer?

Maria Sunnerborn om situationen i Kalmar

Redan idag finns några av de rikstäckande företagen etablerade i Kalmar berättar Maria Sunnerborn.
- Frösunda har kontor här, Assistansia har inget kontor men de har några kunder.
Hur har branschen utvecklats i Kalmar?
- Den har stagnerat med några medelstora företag. Det har inte kommit så många nya företag sedan det tidigare lokalt stora assistansföretaget JPJ assistansservice gick i konkurs 2002 och delades upp i tre-fyra mindre företag.
Hur skulle det påverka er om större ägargrupper etablerar sig mer här?
- Jag vet inte, vi kanske får erbjudanden om att köpas upp. Samtidigt ger det oss mindre företag en möjlighet att erbjuda ett alternativ till de större företagsgrupperna, säger Maria Sunnerborn.

Jörgen Kroon, assistansberättigad berättar om att vara kund i ME-assistans

Jörgen Kroon är assistansberättigad och har varit kund i ME-assistans sedan 2006. Han har 16 assistanstimmar per dygn och fem assistenter. Han ser flera fördelar med att vara kund i ett litet företag.
- Dels får man en nära kontakt och lär känna varandra. Om vi är ett tiotal kunder så kan alla lära känna varandra, även assistenterna. Det blir en gemenskap som jag tror vore svår att få i ett stort rikstäckande företag.
Har du varit kund i ett större assistansföretag?
- Ja, i JPJ assistansservice som jag tyckte var bra då, eftersom jag hade haft kommunen tidigare. Men ME-assistans är bättre eftersom jag alltid har samma person att tala med. Det går alltid att ringa till Maria om det är något.
Vad kan du behöva hjälp med?
- Om någon assistent blir sjuk till exempel, eller om jag själv behöver hjälp med att åka till sjukhuset, då är det lättare att få ringa och prata med huvudet i ett företag än med folk på lägre nivåer. Det låter så bra på de stora företagen med att det finns en kontaktperson, men vad händer om den personen är frånvarande, då kanske man måste dra hela sin historia för en ny person.
Jörgen Kroon är nöjd med att inte behöva sköta allt kring sin assistans, när en ny assistent ska rekryteras tar han mycket hjälp av Maria.
- Av hundratalet personer som söker sållar Maria ut ett par stycken som hon tror kan passa, sedan träffar vi dem tillsammans. Eftersom Maria känner mig vet hon vad jag vill ha och vem som kan passa ihop med mig.
En annan fördel med ett mindre företag som Jörgen Kroon nämner är flexibiliteten, exempelvis i en situation då han tillfälligt behöver mer assistanstid, om han är ute på någon tillställning en kväll och det behövs ett snabbt besked om mer assistanstid.
- Idag kan mina assistenter ringa Maria och få ett besked. I ett större företag tror jag det kan det vara svårt för en assistent att ta ett sådant beslut eller få ett snabbt besked. Jag hörde om ett fall där en assistent inte kunde få besked från kommunen om han kunde arbeta över när han var med sin brukare på en motortävling som blev försenad. Då kunde inte brukaren se slutet på tävlingen, säger Jörgen Kroon.

Maria Sunnerborn och Jörgen Kroon intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-10


Skicka sidan till: