Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"

Regeringen står och tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet. Ansvarig minister Maria Larsson och Socialutskottets Ordförande Kenneth Johansson talar vackert om integritet men i verkligheten är det cyniska moderater på finansdepartementet som dikterar villkoren.
Magnus Johansson, Miljöpartiets talesperson i LSS-frågor skräder inte orden när det gäller regeringens politik kring LSS och personlig assistans.
Samtidigt finns det ännu inget färdigt alternativ inför riksdagsvalet från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Om regeringens proposition

Magnus JohanssonRegeringen under Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson släppte den 23 mars 2010 propositionen Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Magnus Johansson som representerade Miljöpartiet i LSS-kommittén tycker att regeringens proposition är svag.
- Vi arbetade fyra år i kommittén, nådde en bred enighet på en rad områden, exempelvis om att helt förstatliga assistansen och att införa LSS-insatsen personlig service med boendestöd. Då borde man ha varit lite mer regeringsfähig och klarat av att leverera, men det gjorde man inte.
Socialdemokraternas talesperson Lars U Granberg har ju tagit avstånd från exempelvis LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"..
- Svagheten ligger hos regeringen, de borde haft ett högre tempo och fått saker på plats, men de klarar uppenbarligen inte att ta ansvar. Vi måste ha politiker som klarar att driva utvecklingen framåt, annars blir det som fallet är idag, att Försäkringskassan sätter agendan.

Om Försäkringskassans behovsbedömning

Försäkringskassan har sedan 2007 arbetat med att dela upp de grundläggande behoven i delar som anses vara integritetskänsliga eller inte, ett exempel är att den som kan föra maten till munnen och äta själv inte har ett grundläggande behov i matsituationen.Detta har lett till attmånga som tidigare varit assistansberättigade nu faller under den gräns på 20 timmar grundläggande behov som berättigar till personlig assistans via Försäkringskassan. Magnus Johansson är mycket kritisk till att detta kunnat pågå.
- Den här tillämpningen har inget med LSS-Kommitténs arbete att göra, det är något Försäkringskassan arbetat med parallellt. Om regeringen hade haft någon form av socialt patos eller stått upp för integritetsskydd skulle man vidtagit åtgärder mot detta.
Magnus Johansson anser att Försäkringskassans agerande har drabbat enskilda mycket hårt och att det borde ha stoppats.
- Här krävs det att man är snabbfotad, istället sitter regeringen still och låter Försäkringskassan göra det smutsiga jobbet. LSS-kommittén hade faktiskt i uppdrag att lägga förslag för att dämpa kostnadsutvecklingen men istället låter regeringen Försäkringskassan härja fritt. Jag har stött på många enskilda som undrar vad vi lever i för sorts apartheidstat.
Vill du stoppa Försäkringskassans tillämpning?
- Absolut, jag vet inte om något parti öppet säger att deras tillämpning är bra. Problemet är ett dåligt regeringsutövande och jag förväntar mig att Maria Larssons ersättare på ministerposten inte låter detta fortgå.

Behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i uppdrag att fram till mars 2011 ta fram ett instrument som ska bedöma behovet av personlig assistans. Brukar- och handikapporganisationerna har lämnat samarbetet i framtagandet av instrumentet och ställt krav för att återvända. De kritiserar bland annat att instrumentet bygger på ett minuträknande av den sökandes behov och att handläggaren ska överpröva den sökandes uppgifter. Magnus Johansson är även här starkt kritisk till regeringen.
- Här fanns det en välvilja från brukarorganisationerna i att arbeta fram något bra. I det läget tillåter man att det skär sig totalt, det är otroligt dåligt hanterat. Ansvarig minister Maria Larsson och Socialutskottets Ordförande Kenneth Johansson kan stå och prata så vackert om integritet men då får de väl också visa åtgärder och lite kraft. Verkligheten är att cyniska moderater på finansdepartementet dikterar villkoren och de övriga i alliansen bara jamsar med.
Tycker du minuträknande vid bedömningar borde stoppas?
- Jag säger inte att jag vet vilket instrument som är det bästa men jag vet att det fanns goda erfarenheter sedan tidigare i att samarbeta med brukarorganisationerna. Att tro att man ska kunna skriva ihop något centralt på en myndighet, sedan bara trumma ut det och tro att det ska lösa alla problem, det är en övertro på statlig förmåga.

Inget alternativ klart från vänstersidan

Magnus Johansson vill däremot inte ge några närmare besked om Miljöpartiets politik kring LSS och personlig assistans. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska dock ha ett gemensamt program inför valet säger han.
- Vi har inget gemensamt program ännu, efter att regeringen schabblat bort fyra års utredande får vi ta oss en ordentlig funderare på vad nästa steg blir.
Hur ser du på LSS-insatsen personlig service med boendestöd?
- Jag tror den har en funktion att fylla.
Den har kritiserats av de som idag har personlig assistans i kommunerna, många menar att de får en sämre insats..
- All förändring innebär ett osäkerhetsmoment, det får man ha respekt för, men så är det i allt förändringsarbete, det ligger i politikens natur, säger Magnus Johansson.

Magnus Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-03-24


Skicka sidan till: