PRESSMEDDELANDE 2010-01-28

En grov kränkning av människors integritet

Handikapp- och brukarrörelsens representanter lämnar samarbete i statlig referensgrupp i bestörtning!

Sedan ett år tillbaka har Socialstyrelsen och Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, arbetat med att ta fram ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Det instrumentet är en grov kränkning och hör hemma i papperskorgen anser referensgruppen.

Vi i referensgruppen reagerade redan tidigt i processen över den utformning instrumentet föreslogs få. Vi påtalade att våra synpunkter nonchalerades och inte gav effekt i arbetet med behovsbedömningsinstrumentet. Vi var redan då beredda att lämna uppdraget i referensgruppen men övertalades att stanna kvar med löften om att dialogen skulle förbättras.

Det förslag som nu presenteras i syfte att testas i skarpt läge andas förmynderi och ifrågasättande av oss som är beroende av personlig assistans för att kunna leva våra liv på lika villkor med andra. Instrumentet består av ett 91-sidigt dokument där varje detalj i en persons liv ska redovisas och därefter - inom varje detaljerat område - rimlighetsbedömas av försäkringskassans handläggare.

Instrumentet medför en grov kränkning av människors integritet när vi förväntas redovisa allt från våra intimaste behov på toaletten, att vi upprätthåller balanserad diet till huruvida våra sexualvanor är säkra. Enbart våra matintag ska utredas på 16 sidor - och då ingår inte ens behoven kring tillagning av mat.

Vi menar att utredarna helt har förlorat sig i samhällets behov av att kontrollera, ifrågasätta och begränsa oss! Våra livsvillkor ska passa in i de samhällsekonomiska ramarna istället för att jämställas med andra människors! Detta är skandal och liknar på intet sätt något som andra människor i Sverige kan bli utsatta för.

Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar frågar vi oss.

Vi förutsätter att regeringen gör det enda rimliga med det här beställningsuppdraget - kastar behovsbedömningsinstrumentet i närmsta papperskorg!

Vilhelm Ekensteen
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
Jonas Franksson
Stil
Cecilia Blanck
Föreningen JAG - Jämlikhet, Assistans, Gemenskap
Representanter från Handikappförbunden:
Henrik Petrén
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Marie-Jeanette Bergvall
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Wenche Willumsen
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

För mer information kontakta:
Vilhelm Ekensteen 046-14 41 01 eller Wenche Willumsen 016-35 30 20


Skicka sidan till: