annonser
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons Vivida Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Rehab Station Assistans
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Saxerna Omsorg
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande"

I behovsbedömningar av personlig assistans förs det sedan ca 2007 en debatt om ”aktiv” och ”passiv tid”. Den statliga myndigheten Försäkringskassan och kommunen som beviljar personlig assistans har i allt större grad börjat räkna ”aktiv tid” som grund för assistanstid. Den ”aktiva tiden” är när assistenten gör en direkt insats eller handling. ”Passiv tid” eller tid där ”assistenten är till förfogande” är tid mellan aktiva handlingar, där assistenten kan sägas vänta.

Det finns även kostnadsfråga här och vem som ska betala stödet. Idag beviljar Försäkringskassan assistansersättning till den som har mer än 20 timmar så kallade grundläggande behov/ vecka. Den som inte når upp till 20 timmar får inte assistansersättning från Försäkringskassan utan får söka personlig assistans i sin kommun, som gör egen bedömning där det också krävs hjälp med grundläggande behov. Om kommunen inte beviljar assistans får personen istället hemtjänst som innebär punktinsatser i hemmet.

2012 började Försäkringskassan använda ett bedömningsinstrument som enbart räknar den aktiva tiden. Frågan när detta instrument används är hur mycket extra assistanstid som ska läggas till mellan de aktiva handlingar som assistenterna gör. I en intervju säger Försäkringskassan att man hela tiden avväger vad som ska räknas med i aktiv tid och att man inte tar hänsyn till exempelvis assistenternas arbetsscheman blir svåra att hantera om enbart aktiv tid räknas. I en annan intervju utvecklar Försäkringskassan hur gränsen ska dras. Passiv tid som uppstår inom en aktivitet, tex vid ett biobesök ska kunna räknas, däremot inte passiv tid mellan ett toalettbesök och en måltid.

I intervjuer kritiserar Folkpartiet liberalerna , Vänsterpartiet och IfA - Intressegruppen för assistansberättigade och Arbetsgivarföreningen KFO uppdelningen i ”aktiv” och ”passiv” tid. De menar att det blir svårare att leva ett normalt och flexibelt liv om bara aktiv tid räknas, möjligheten att göra något spontant minskas. Det blir även svårare att verkställa insatserna och anställa assistenter om det finns massor av luckor under dagen där ingen assistans beviljas. Den ledande fackföreningen för assistenter, Kommunal, kritiserar att assistenter får uppstyckade arbetsdagar och därigenom en sämre arbetsmiljö.

Text: Kenneth Westberg

Artiklar: (11)

Skicka sidan till: