Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"

Tid där assistenten "är till förfogande" är enligt Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, något som gör assistansen till vad den är, till skillnad från exempelvis hemtjänst. Hon anser att sådan tid är nödvändig för att den assistansberättigade ska kunna leva ett liv som andra, kunna arbeta och vara förälder.

Tid där assistenten är till förfogande

Elina LinnaDet instrument som ska utreda behov av personlig assistans är nu ute på prövning på åtta lokala försäkringscentra. Försäkringskassan har i en intervju uttalat att bedömningsinstrumentet kommer att leda till ett minuttänkande vid bedömningarna genom att det räknar antal minutrar och levererar en summa aktiv tid. Försäkringskassan säger även att det inte ska läggas till någon tid där assistenten är till förfogande, förutom när det uppstår passiv tid inom en aktivitet, exempelvis under ett arbetsmöte eller ett biobesök. Elina Linna är kritisk till Försäkringskassans hållning.
- Det är mycket problematiskt. Att stycka upp dagen för assistansberättigade gör att flexibilitet och spontanitet blir omöjlig och därmed försvinner en stor del av syftet med assistansreformen.
Hur ser du på tid där assistenten är till förfogande, har sådan tid en roll i personlig assistans?
- Att ha en assistent som finns till förfogande är en grundläggande förutsättning för en välfungerande assistans.
Försäkringskassan säger att orsaken till att Kronoberg och Örebro län ligger lågt i genomsnittligt antal assistanstimmar kan vara att de inte beviljar lika mycket tid där assistenten är till förfogande. Elina Linna säger att det är ett problem om villkoren är olika i vissa delar av landet.
- Lösningen är dock inte att genomföra försämringar av assistansen i andra delar av landet.
Försäkringskassan menar att tid där assistenten är till förfogande enligt lagen inte ger rätt till assistans och att de inte kan ta hänsyn till praktiska frågor som schemaläggning. Elina Linna anser att detta är en felaktig tolkning av lagen.
- Försäkringskassan går mot en allt snävare tolkning av lagstiftningen. Jag menar att lagen ger rätt till assistans i den dagliga livsföringen och där måste det ofta finnas en assistent till förfogande. Varje liten detalj i livet kan inte planeras i förväg.

Integritetskränkande att räkna minutrar

Försäkringskassan har även börjat räkna minutrar för varje aktivitet den sökande har, det vara ett visst antal minuter/vecka för toalettbesök eller för att handla. Elina Linna tar starkt avstånd från detta.
- Självklart är det integritetskränkande om någon ska kartlägga alla de behov av privat eller intim karaktär som alla människor har.
Hur ser du på kritiken att ICF, (WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa,) som instrumentet bygger på, är för medicinskt?
- Jag måste erkänna att jag inte är riktigt bra insatt i ICF, men efter det jag sett känns klassifikationen främmande att användas som grund. Inte enbart på grund av att bedömningsinstrumentet blir för medicinskt utan också att det är för tekniskt.

Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd

Elina Linna är även ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (SMER), och säger att hon kommer att försöka ta upp frågan om bedömningsinstrumentet där.
- Men eftersom problem och frågor som SMER tar upp och yttrar sig om måste utgå från medicinsk etiska dilemman kan jag inte rakt ut säga om den här frågan kommer att behandlas där, säger Elina Linna.

Elina Linna intervjuades av Kenneth Westberg 2009 12-16


Vidare läsning

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)


Skicka sidan till: