annonser
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons JAG Personlig assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Vivida Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Saxerna Omsorg
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans

Slutbetänkandet från den parlamentariska utredningsgruppen LSS-kommitten ville 2008 se enhetliga bedömningar av tidsåtgången i minuter av de grundläggande behov som ger rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick ett regeringsuppdrag att utarbeta ett standardiserat instrument, som presenterades i augusti 2011 och började användas i december 2012. Lennart Jansson, Socialstyrelsens projektledare för utvecklandet av instrumentet, säger att det ska ge en rättssäker handläggning, vara ett metodstöd och ett av flera underlag vid handläggarens bedömning av assistansbehov. Instrumentet utgår från ICF, något som tidigt kritiserades av Jonas Franksson, STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, och Adolf Ratzka, Independent Living Institute. Ratzka tror inte på vetenskapliga instrument för behovsbedömning utan vill utgå från vad individen vill ha hjälp med. I en Skrivelse till Regeringen riktade flera brukarorganisationer år 2009 kritik mot hur referensgruppen för framtagandet av instrumentet fungerade. Dialogen verkar ha brustit, konstaterade Kenneth Johansson, Centerpartiet.

När den 91-sidiga testversionen kom 2010 hoppade brukarorganisationerna av och ställde krav för att återvända till samarbetet. Kritiken handlade om att vissa frågor om till exempel matvanor och sexliv var integritetskränkande. Efter varje punkt skulle handläggaren bedöma rimligheten i behov och tidsåtgång. På presskonferensen slängdes testversionen i papperskorgen och företagaren Veronica Hedenmark startade Facebookgruppen Assistansuppropet som fick nästan 12.000 medlemmar. Sveriges Radio tog upp debatten iKaliber del1 och del 2. Efter protesterna stoppade Håkan Ceder, Socialstyrelsen testningen av instrumentet. Vissa integritetskränkande frågor togs bort och rimlighetsbedömningen omformulerades. Men minuträkningen blev kvar. Annars är det ingen individuell bedömning, sägerprojektledarenLennart Jansson. Det går inte att undvika att frågor är integritetsnära om alla behov ska upptäckas. Men man ska inte ställafrågor där svaret är uppenbart. Wenche Willumsen, DHR – för ett samhälle utan rörelsehinder, anser fortfarande att instrumentet är integritetskränkande.

Kritiken mot instrumentet hänger samman med oron för Försäkringskassans snävare bedömning av grundläggande behov. Vilhelm Ekensteen , IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, pekar på risken med att bara räkna "aktiv tid". Adolf Ratzka anser att assistans inte bara ska fylla fysiska behov utan även självförverkligandet. Vad som ger rätt till assistans är ytterst en politisk fråga. Lars U Granberg, Socialdemokraterna, stöder en schablonbedömning istället för minuträknande. Elina Linna, Vänsterpartiet, menar att flexibilitet och spontanitet blir omöjligt om assistenten inte finns "till förfogande". Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, har motionerat om att assistansen ska ge möjlighet att arbeta och vara förälder. Advokaten Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå företräder klienter som fått assistansen nedskuren och anser att instrumentet tar bort friheten för personer med funktionsnedsättning. Han tror att det ytterst handlar om att spara pengar. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna kallar instrumentet ”en besparing paketerad i professionella bedömningskriterier”. Det hade varit ärligare att föra en politisk debatt om detta, tycker han.

Men Svante Borg, Försäkringskassan, ser hittills inte att antalet beviljade timmar har blivit färre med instrumentet. Tomas Sundberg, Försäkringskassan, säger däremot att instrumentet klargör vissa frågor i väntan på ny lag, och det inte ska tas hänsyn till assistenternas scheman. Fackförbundet Kommunal tror därför att arbetsvillkoren för personliga assistenter kan försämras genom att de får hjälpa många personer med lite tid på varje ställe. Lennart Jansson säger efter avslutat arbete att fler behov kommer att identifieras med instrumentet och resultaten kan användas av flera myndigheter med den sökandes tillstånd. Inför en bedömning eller omprövning uppmanar Assistanskoll att man studerar bedömningsinstrumentet, Socialstyrelsens instruktioner och Försäkringskassans vägledning.

Text: Emil Erdtman

Artiklar: (28)

Skicka sidan till: