Testversionen av bedömningsinstrumentet som ska utreda behov av personlig assistans är utlagt på Internet

Länk till testversionen av bedömningsinstrumentet: Behov av stöd och omfattning - en intervjuguide (prövningsversion 1, 2010-01-19)

Det har riktats stark kritik mot denna version av bedömningsinstrumentet som var tänkt att testas på åtta lokala försäkringscentra. Frågorna har av vissa uppfattats som integritetskränkande, brukar och handikapporganisationerna i referensgruppen i utvecklandet av instrumentet har hoppat av samarbetet i protest.
Eftersom dokumentet nu finns utlagt och cirkulerar på Internet länkar vi till det.Tidigare artiklar på Assistanskoll om bedömningsinstrumentet

Jonas Franksson, STIL - "Hur ska du kunna leva ett liv i frihet om alla dina aktiviteter är förutbestämda?" , 2010-02-02

Håkan Ceder, överdirektör, Socialstyrelsen, - "testningen av bedömningsinstrumentet skjuts upp" , 2010-02-02

Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet , 2010-02-01

Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen" 2009-12-16

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet" , 2009-12-15

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande" , 2009-12-04

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande" , 2009-10-23

Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst", 2009-09-11

Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans" , 2009-09-03

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick" , 2009-07-14

Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet", 2009-02-27

Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme", 2009-01-27

Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans", 2008-11-25

Se även: Debatt på SVT Godmorgon mellan Cecilia Blanck, Föreningen JAG och Peter Brusén, utredare på Socialstyrelsen


Skicka sidan till: