Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"

Behovsbedömningsinstrumentet riskerar bli en besparing paketerad i professionella bedömningskriterier säger Göran Fredriksson, Ordförande i "Bransch personlig assistans" i Vårdföretagarna.
Han är även kritisk till den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" som riskerar blir alltför hemtjänstlik och formas efter förutsättningarna i LOV.

Om behovsbedömningsinstrumentet


TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans under utarbetning

Enligt ett regeringsuppdrag ska ett vetenskapligt instrument skapas för bedömning av de behov som berättigar till personlig assistans och den tid som behövs för att åtgärda behoven. Instrumentet ska vara klart att använda mars 2011 och utarbetas av en arbetsgrupp bestående av IMS - Institutet för metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

 1. Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans" 2008-11-25
  Enligt ett regeringsuppdrag ska ett vetenskapligt instrument skapas för bedömning av de behov som berättigar till personlig assistans och bedöma den tid som behövs för att åtgärda behoven. Instrumentet ska enligt projektledaren Lennart Jansson ha sin utgångspunkt i WHO:s klassifikation av funktionshindertillstånd, ICF och vara klart att använda i mars 2011.
 2. Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme" 2009-01-27
  Handläggarna kan komma att gömma sig bakom det instrumentet som ska bedöma behov av personlig assistans och inte ta eget ansvar, menar Jonas Franksson.
 3. Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet" 2009-02-27
  Adolf Ratzka är kritisk till att behovet av personlig assistans ska bedömas utifrån ett vetenskapligt instrument. Individen är den bästa experten på sina egna behov, menar han.
 4. Skrivelse till regeringen om behovsbedömningsinstrumentet 2009-05-19
  DHR, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, STIL, Föreningen JAG, HSO- Handikappförbundens samarbetsorgan och Hjärnkraft protesterar i en skrivelse till regeringen om utvecklingen av behovsbedömningsinstrument.
 5. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick" 2009-07-05
  Behovsbedömningsinstrumentet riskerar bli en besparing paketerad i professionella bedömningskriterier säger Göran Fredriksson, Ordförande i "Bransch personlig assistans" i Vårdföretagarna. Han är även kritisk till den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" som riskerar blir alltför hemtjänstlik och formas efter förutsättningarna i LOV.
 6. Lennart Jansson, IMS - "Bedömningsinstrumentet avgör inte om någon får personlig assistans" 2009-09-03
  Det är inte bedömningsinstrumentet utan lagstiftning och regelverk hos myndigheter som avgör vilka behov som ger rätt till assistans och exempelvis om assistans ska ges för tid mellan aktiviteter där den enskilde är i behov av stöd. Instrumentets roll är att kartlägga individens behov och vara ett metodstöd för handläggaren enligt Lennart Jansson projektledare på IMS, Institutet för metoder i socialt arbete.
 7. Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst" 2009-09-10
  Om endast den aktiva tid behovsbedömningsinstrumentet levererar räknas som grund för assistans innebär det en återgång till hemtjänst vilket vore förödande enligt Lena Retzius och Anna Spånt Enbuske på Kommunal. De kräver även att konsekvenserna för assistenternas arbetsmiljö utreds vid eventuella nedskärningar i assistansen.

Det instrument som ska bedöma behovet av personlig assistans utvecklas av Socialstyrelsen och Försäkringskassan och ska vara klart att använda i mars 2011. Enligt Göran Fredriksson att är ambitionen att få en enhetlig bedömning riktig, det finns ingen anledning att göra olika i Falun eller i Växjö, menar han.
- En enhetlig bedömning skapar också en förutsägbarhet vilket är bra. Däremot vore det ett steg tillbaka om man gör smygbesparingar genom att skruva åt bedömningsgrunderna.
I LSS-kommitténs slutbetänkande antas resultatet av instrumentet bli ett genomsnitt på 100 assistanstimmar per person och vecka..
- Det är ett mycket märkligt antagande. Om Kronoberg idag ligger på ca 90 timmar och Dalarna på 118, varför skulle en gemensam nivå bli 100? Den kan lika gärna landa på Dalarnas eller Kronobergs nivå.
Det faktum att LSS-kommitténs slutbetänkande antar att den genomsnittliga nivån kommer att bli 100 timmar per assistansberättigad leder enligt Göran Fredriksson till tanken att det är ett beställningsjobb.
- Om man är lite elak kan man säga att det är ett indiskt reptrick, det blir en besparing som paketeras i professionella bedömningskriterier. Det hade isåfall varit ärligare att säga "vi har inte råd att ha en så här dyr reform, vi måste spara". Då hade man kunnat föra en diskussion och haft en öppen politisk debatt. Nu ska det istället lösas av en vetenskaplig metod som står över allting.

Om protesten mot instrumentet från brukarorganisationerna

Brukarorganisationerna, bland annat IfA, Föreningen JAG, STIL och HSO, som sitter i behovsbedömningsinstrumentets referensgrupp har nyligen protesterat mot utvecklingen av instrumentet. De menar att man inte bryr sig om vad de säger och att de inte fick tid att sätta sig in i materialet. Göran Fredriksson är upprörd över detta.
- Jag förstår hur de känner sig, som nyttiga idioter som tas som gisslan där man säger att man har brukarorganisationerna med sig. Det är bra att de reagerar, de är väl skickade att representera brukarsidan och utförarsidan i det här fallet.
I deras protest sägs det att instrumentet är för medicinskt inriktat och att det femte grundläggande behovet saknades..
- Ja, jag är oroad över att nya krassa bedömningskriterier kan komma att ta bort assistans från personer som antingen hamnar under 20 timmar eller helt utestängs i behovsbedömningen.
Enligt Göran Fredriksson har Försäkringskassans egna hårdare bedömningar redan lett till att många förlorat sin assistans, exempelvis personer med autism som kanske tekniskt kan äta själva men som inte klarar det i ett socialt sammanhang.
- Den här utvecklingen riskerar att accelerera med det nya behovsbedömningsinstrumentet.
Göran Fredriksson ser också en fara i att man i större utsträckning kommer att räkna den aktiva tiden vid bedömning av assistanstimmar.
- Det blir en logistisk mardröm om man bara räknar aktiv tid, du kan exempelvis inte planera när du ska gå på toaletten, och assistententerna kan inte arbeta en timme då och då. I verkligheten bli det ändå sammanhängande tidsperioder, med skillnaden att de är kortare.

Personlig service med boendestöd

Göran Fredriksson är även mycket kritisk mot den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" eftersom det idag är okänt vad den kommer att innebära eller hur valfriheten kommer att bli.
- Det är också lite av ett indiskt reptrick eftersom lösningen är att byta namn på de som har kommunala LSS-beslut på assistans. Den nya insatsen riskerar att bli ett mellanting som drar åt hemtjänsthållet, en klar försämring för de som idag har kommunala assistansbeslut.
Kenneth Johansson menar att LOV ska ordna detta..
- LOV förutsätter tydliga definierade insatser där kunden kan välja mellan olika utförare med en riktprislista där alla har samma förutsättningar.
"Personlig service med boendestöd" riskerar enligt Göran Fredriksson att formas efter dessa förutsättningar.
- För att den nya LSS-insatsen ska passa in i kommunernas LOV-program riskerar den att bli än mer hemtjänstlik med tydliga definitioner med vad som får göras och inte göras. Då kommer det att bli svårt att leva upp till "goda levnadsvillkor", säger Göran Fredriksson

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-05

Vidare läsning

Skrivelse till regeringen om behovsbedömningsinstrumentet
2009-05-19 DHR, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, STIL, Föreningen JAG, HSO- Handikappförbundens samarbetsorgan och Hjärnkraft protesterar i en skrivelse till regeringen om utvecklingen av behovsbedömningsinstrument.


Skicka sidan till: