Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"

Assistansuppropet har blivit den största svenska gruppen på Facebook när det gäller frågor som rör funktionshinder. Uppropet vänder sig dels mot behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans, dels mot Försäkringskassans och kommunernas behovsbedömning. Initiativtagaren till Assistansuppropet, Veronica Hedenmark, ser det som ett upprop mot försämringarna av assistansen.

Testversionen av instrumentet är kränkande

Veronica Hedenmark
Veronica Hedenmark, foto Ulf Palm

Facebookgruppen "Assistansuppropet - Rör inte den personliga assistansen!" har idag över 9 900 medlemmar. Initiativtagare är Veronica Hedenmark, själv assistansberättigad och ägare till det privata företaget VH Assistans. Hon berättar att idén föddes i slutet av januari 2010.
- Det var en pappa till ett barn med funktionsnedsättning som frågade om jag hört talas om behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans. När han berättade om det trodde jag först att det var ett skämt. När jag såg dokumentet bestämde jag mig för att använda de sociala medierna för att skapa opinion mot det. Vi kallade till presskonferens och fick igång ett stort mediepådrag.
I januari i år lades en testversion av instrumentet ut på nätet, Veronica Hedenmark frågar sig hur en respekterad myndighet som Socialstyrelsen kan ta fram ett material med minuträknande av alla den sökandes behov, där handläggaren konsekvent ska rimlighetsbedöma antalet minuter som den sökande uppger.
- Dokumentet är 91 sidor långt, tar sex timmar att gå igenom, du ska kartlägga hela ditt liv, inklusive hur många minuter du sitter på toaletten och dessutom svara på frågor om dina sexualvanor. Ingen människa ska behöva svara på dessa frågor. Detta är oerhört kränkande och även om det är ett arbetsmaterial så är det resultatet av ett långvarigt arbete. Hur kan Socialstyrelsen skicka ett arbetsmaterial som inte har kvalitetsgranskats eller där man etiskt övervägt frågorna, direkt ut i verkligheten, till testning på åtta regionkontor inom Försäkringskassan?

Frågan berör fler än assistansberättigade

Antalet protesterande visar enligt Veronica Hedenmark att frågan rör väldigt många människor, inte bara personer med funktionsnedsättning.
- Detta berör även anhöriga, syskon, vänner, men även personliga assistenter, vilket innebär långt över 100 000 människor.
Med Assistansuppropet i ryggen har Veronica Hedenmark framfört protester till Socialstyrelsen och frågat hur de kunde ha planer på att använda testversionen av instrumentet ute på lokala försäkringscentra.
- Överdirektör Håkan Ceder sade att det aldrig var tänkt att testas som det såg ut. Jag har dock förstått att det fanns planer på att testa instrumentet vid omprövningar på åtta lokala försäkringscentra. Det innebär att vissa assistansberättigade skulle användas som försökspersoner och kan liknas vid att en bil ska ut på vägarna utan att bromsarna är testade.

Försäkringskassans behovsbedömning

Assistansuppropet vänder sig även mot den förändrade bedömningen av rätt till personlig assistans. Sedan 2007 har Försäkringskassan delat upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar och räknar enbart dessa i minuter, när det ska avgöras om någon når upp till 20 timmars grundläggande behov/vecka. De har även i praktiken börjat räkna minutrar när assistanstiden ska bedömas. Veronica Hedenmark förvånas över att Försäkringskassan tillåts fortsätta med sin förändrade bedömning av grundläggande behov och minuträknande vid bedömningar av assistanstid.
- Många politiker är rörande överens om att detta inte är bra, men hur kommer det sig då att Försäkringskassan tillåts fortsätta?
Enligt Veronica Hedenmark skedde det en stor förändring på Försäkringskassan i samband med internmeddelandet 2007 om den förändrade bedömningen av grundläggande behov. Hon tror Försäkringskassan fick signaler från något håll.
- Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson har hand om Försäkringskassans arbetsmetoder, hon borde svara på om detta är något som kommer därifrån, hon har inte hörts alls i den här frågan.

Om hur en behovsbedömning bör göras

Ingen vill egentligen ha personlig assistans om man inte vore tvungen att ha det anser Veronica Hedenmark. Vid en bedömning måste handläggaren se till hjälpbehovet i sin helhet.
- Finns det något av de grundläggande behoven som individen klarar själv? Om svaret är nej, bevilja då assistans för de timmarna, med stöd av intyg. Om svaret är ja, räkna då bort de timmar där individen inte har ett hjälpbehov. Det är absurt att räkna minutrar och inte godkänna vissa delar av de grundläggande behoven.
Handläggare ska enligt Veronica Hedenmark kunna lagstiftningen, ta in relevanta intyg som behövs för att styrka behoven och sedan samarbeta med den enskilde för att bedöma den nödvändiga tiden. Med bra läkarintyg och ADL-bedömningar borde man kunna göra rättssäkra bedömningar men hon.
- Samtidigt handlar ett liv inte bara om att överleva, genom att tillförsäkra de grundläggande behoven, utan även om att gå ut med hunden, odla i trädgården, hämta barnen på dagis, bjuda vänner på middag och så vidare. För mig är rättsäkerhet inte en generell bedömning utan en individuell bedömning. Man måste komma bort från föreställningen att bara aktiv tid ska vara grunden för assistans, det behövs även tid där assistenten är till förfogande om man ska kunna "leva som andra". Vem är sysselsatt hela tiden 24 timmar om dygnet?

Protestlistan ska lämnas till fler

Någon gång under våren kommer Veronica Hedenmark att lämna över protestlistan med namn från Assistansuppropet till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och ansvariga på Försäkringskassan.
- Vi kommer att fortsätta att bevaka frågorna, följa debatten, arbeta med lobbying och skriva debattartiklar. Vi ska också trycka upp tröjor och knappar.
Assistansuppropet innebär väl också marknadsföring för ditt företag VH assistans?
- Javisst, men vem som helst kan ta ett initiativ som detta, vi lever i ett fritt land. Jag är bara glad att detta har fått en sådan spridning, det borde utmana fler att göra liknande saker. Varje person, företag eller organisation som tar ett initiativ som innebär att det blir lite lättare och lite enklare att leva med ett funktionshinder, gör mig bara glad i hjärtat! Frågan är så viktig, alla idéer behövs!

Vi borde vara stolta över en unik lagstiftning

Trots att assistans är billigare är kommunerna benägna att i första hand bevilja hemtjänst enligt Veronica Hedenmark.
- Om man jämför så kostar en assistanstimme 252 kr i timmen, mot hemtjänstens 350-400 kr per timme, när hemtjänst dessutom är en insats som begränsar individen.
Dagens utveckling innebär enligt Veronica Hedenmark att assistansen långsamt håller på att brytas ner. Hon anser att vi som nation tvärtom borde vara stolta över att ha en, i jämförelse med andra länder, unik möjlighet att hjälpa personer med funktionsnedsättning att leva som andra
- Vi måste värna om vår lagstiftning och gå tillbaka till Bengt Westerbergs tankar i den första LSS-propositionen från 1993. Assistans går inte att förutsäga och paketera i ett instrument, vad händer med de behov som dyker upp på vägen i livet, ska du söka mer assistanstid när du exempelvis blir förälskad, undrar Veronica Hedenmark.

Veronica Hedenmark intervjuades av Kenneth Westberg 2010-04-12

Vidare läsning

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande" , 2009-10-23

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor" , 2009-11-09

Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär" 2008-07-10

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav" , 2010-03-19

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider", 2009-10-08

Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts" , 2009-10-29

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet" , 2009-12-15


Skicka sidan till: