Läs bedömningsinstrumentet inför bedömningen

Enligt Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan kommer bedömningsinstrumentet att användas överallt inom kassan före årsskiftet. Assistanskoll vill uppmärksamma på attbedömningsinstrumentet finns på Socialstyrelsens hemsida (Länk till bedömningsinstrumentet) vilket kan vara bra att studera inför en bedömning/omprövning av assistansersättning. Andra saker som kan göras inför bedömningen är att ta med ett ombud, uppdatera intyg eller göra en egen tidsbedömning av behoven.

Bedömningsinstrumentet används överallt före årsskiftet

Bedömningsinstrumentet för assistans kommer enligt Svante Borg att användas överallt i landet före årsskiftet. På frågan om hur det påverkar antalet beviljade timmar menar han att det hittills inte gjort att antalet timmar blir färre.
- När vi prövade det såg vi ingen hårdare bedömning.
Leder det till att minuträknandet blir tydligare?
-
Nej, det gör det inte. Däremot leder det till att vi säkerställer att inga behov missas som kunden har, säger Svante Borg.

Studera instrumentet inför bedömningen

Förutom bedömningsinstrumentet går det även att läsa Socialstyrelsens instruktioner i att använda instrumentet. Frågorna i instrumentet kommer att ställas under bedömningen, och det går naturligtvis att vara förberedd och redan innan skriva ner de behov man anser sig ha.

Läs även Försäkringskassans vägledning inför bedömningen

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behövs det 20 timmar grundläggande behov per vecka. De fem grundläggande behoven är Hjälp med personlig hygien, Måltider, Att klä av- och på sig, Att kommunicera med andra och Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Försäkringskassan räknar dock inte alltid de grundläggande behoven i sin helhet. För hjälp med tex måltider, personlig hygien och av- påklädning räknas enbart sk integritetsnära delar av behovet som grund för assistansersättning.

Hur Försäkringskassan resonerar går att läsa i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 (sid 92-105)

Att göra en egen tidsbedömning

Inför en bedömning kan det vara bra att själv bedöma hur mycket tid per dygn man behöver för de grundläggande behoven. Isåfall gäller det att bedöma tiden i minuter per dag, skriva ner detta och ha med sig uppgifterna vid bedömningen. Här är det också viktigt att bedöma tid för dubbelassistans för de grundläggande behoven, dvs om det behövs två assistenter samtidigt.

Rätt till ombud vid bedömningen

Vid en bedömning på Försäkringskassan går det att ta med sig ett ombud, vilket kan vara allt från en god vän/anhörig till en jurist från en assistansanordnare eller handikapporganisation.

Eventuellt uppdatera intyg

Om tex funktionsnedsättningen försämrats kan det vara viktigt att ha uppdaterade intyg från exempelvis läkare eller arbetsterapeut.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning


Skicka sidan till: