Jonas Franksson, STIL - "Hur ska du kunna leva ett liv i frihet om alla dina aktiviteter är förutbestämda?"

Jonas FrankssonVid en presskonferens den 1 februari på Hotell Anglais i Stockholm slängdes testversionen av bedömningsinstrumentet för personlig assistans demonstrativt i papperskorgen.
Aktionen genomfördes av Veronica Hedenmark, VH Assistans, Maria Johansson Ordförande i DHR, Jonas Franksson från Föreningen STIL och Cecilia Blanck och Magnus Andén från Föreningen JAG.
Jonas Franksson säger samtidigt att ett minuttänkande redan har börjat sprida sig vid bedömningar på Försäkringskassan.

Brukar och handikapporganisationer lämnade referensgruppen

Den version av bedömningsinstrumentet som nu ska ut på testning blev visad för brukar och handikapporganisationerna i referensgruppen i förra veckan vilket ledde till att de lämnade samarbetet (se pressmeddelande ) De hade även tidigare protesterat mot utvecklingen av bedömningsinstrumentet och ansåg nu att de inte fått något gehör för sina protester.
Veronica Hedenmark startade därefter ett upprop på Facebook (1 feb. 2921 medlemmar) samt sajten assistansuppropet mot den testversion av bedömningsinstrumentet som är tänkt att testas från februari 2010 på åtta lokala försäkringscentra, Stockholm Söderort, Borlänge, Uppsala, Umeå, Sundsvall, Göteborg Hisingen och Lund.

Jonas Franksson läser ur testversionen av bedömningsinstrumentet

I den version av bedömningsinstrumentet som ska ut på testning ska den som söker assistans under 24 punkter beskriva sitt behov av hjälp med allt från att sköta sin hud, ta hand om sitt hår till hjälp vid toalettbesök. Detta innebär enligt Jonas Franksson, från Föreningen STIL, en kartläggning av varje minut och sekund av aktiviteterna i den sökandes liv vilket han ger exempel på när han läser högt ur instrumentet:

Punkt 2:
"Klarar du av att på egen hand att sköta din kroppsvård, att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och torka sig, såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och könsorgan? Innefattar hudvård, tandvård, hårvård, att sköta naglar samt annan kroppsvård"

Punkt 3
"Klarar du av att på egen hand sköta toalettbehov? Förflyttning till toalettstol, förflyttning på och av toalettstol, hantering av kläder före och efter toalettbesök, rengöring och torkning. Tänk även på kateter, blöja, lavemang etc"

Tvättning och toalettbesök är enligt Jonas Franksson exempel på aktiviteter som i bedömningsinstrumentet dels ska beskrivas av den sökande och dels ska anges i antal och minutrar för tidsperioderna dag 06-19, kväll 19-22 och natt 22-06.
- Efter att den sökande beskrivit sina behov av hjälp och omfattning i minutrar ska utredaren under varje frågeställning bedöma om den sökandes beskrivning av sitt hjälpbehov är rimlig, (Ja eller Nej) och om den sökandes uppskattning av tidsåtgången är rimlig (Ja, för hög eller Nej, för låg), om aktiviteten är ett grundläggande behov och om den berättigar till personlig assistans med tanke på föräldrars eller make/makas ansvar.

Jonas Franksson citerar vidare från Punkt 5 i testversionen av bedömningsinstrumentet:
"Klarar du av att på egen hand sköta din hälsa? Att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och psykiskt och fysiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla en balanserad diet, lämplig nivå av fysisk aktivitet, hålla sig varm eller kall, undvika hälsorisker, ha säkra sexualvanor, bli vaccinerad och genomgå regelbundna hälsokontroller"
- Även här ska behovet beskrivas med tidsåtgång i antal minutrar för dag, kväll och natt och en rimlighetsbedömning ska göras. Jag anser att har vi nu backat från 2010 till typ 1947. Jag brukar ytterst sällan använda ordet kränkt, vilket jag ibland tycker överutnyttjas bland funktionshindrade men här anser jag att vi närmar oss en statlig kränkning som liknar STASI:s kartläggning av medborgarna i Östtyskland, med skillnaden att vi fortfarande har rösthemlighet vid allmänna val, säger Jonas Franksson.

Går emot intentionerna i lagstiftningen

Testversionen av bedömningsinstrumentet går enligt Jonas Franksson emot intentionerna med assistanslagstiftningen, dvs att man ska kunna leva som andra, med samma personliga frihet.
- Hur ska du kunna leva ett liv i frihet om alla dina aktiviteter är förutbestämda? När livet spaltas upp på det här sättet är vi tillbaka där vi var innan assistansen kom.

Instrumentet tänkt att testas vid omprövningar på åtta orter

Jonas Franksson berättar att instrumentet är tänkt att testas från februari 2010 vid alla omprövningar av assistansbeslut i Stockholm Söderort, Borlänge, Uppsala, Umeå, Sundsvall, Göteborg Hisingen och Lund.
- Detta innebär att en stor mängd människor kommer att testas med detta instrument vare sig de vill eller inte. Den som nekar riskerar att förlora sin assistans.
Efter testningen ska den sökande enligt Jonas Franksson utvärdera instrumentet och bland annat svara på frågan om frågorna varit integritetskränkande.
- Det vill jag likna vid att någon först tar mig mellan benen och därefter frågar om det var integritetskränkande, säger Jonas Franksson som nu kräver att testningen av instrumentet stoppas.
- Assistanslagstiftningen är en rättighetslagstiftning, vi ska inte behöva förödmjukas för att få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Minuträknande har redan börjat ske vid bedömningar

Vid behovsbedömningar på Försäkringskassan har det normalt fungerat så att den enskilde beskriver sina behov de för handläggaren på Försäkringskassan som sedan gör en individuell bedömning av hur många assistanstimmar personen behöver utan att räkna antalet minutrar. På senaste tiden har det kommit mer och mer vittnesmål om att handläggarna räknar minutrar och att frågorna blir alltmer närgångna. Bland annat har Ann Göransson Nyberg(assistansberättigad) uttalat sig i Kaliber i P1. Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet säger i intervjun "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet" att hon talat med enskilda som drabbats mycket hårt av detta, fall där den enskildes integritet inte respekterats. Jonas Franksson håller med.
- Ja, det verkar ha skett en förändring, där minuträknade och kartläggningar av det här slaget börjat genomföras på lokala försäkringscentra.
Hur anser du att en bedömning bör göras?
- Jag har haft omprövningar av min assistans som jag tycker skötts bra, där den personliga integriteten respekterats. Vid mer privata ämnen som toalettbesök, har vi kommit fram till en schablontid utan att handläggaren gått in under byxorna på mig och räknat minutrar, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-01

Vidare läsning

http://www.assistansuppropet.se/

Facebook
Assistansuppropet - Rör inte den personliga assistansen

Artiklar i SHT, Svensk handikapptidskrift
Granskning av assistansbehov döms ut
Socialstyrelsen: Intima behov grunden för personlig assistans
Protesterna växer mot ny bedömning av assistans

Pressmeddelande från handikapp och brukarorganisationer:
Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet

Jonas blogg
Välkomna till DDR


Skicka sidan till: