Håkan Ceder, överdirektör, Socialstyrelsen, - "testningen av bedömningsinstrumentet skjuts upp"

Brukar och handikapporganisationerna hoppade nyligen av samarbetet i referensgruppen att utveckla ett bedömningsinstrument för personlig assistans. De ansåg att frågorna i den testversion som ska prövas på lokala försäkringscentra är integritetskränkande, att det är orimligt att räkna minutrar för varje enskild aktivitet och att handläggaren konsekvent ska rimlighetsbedöma den sökandes uppskattning av sina behov.

Håkan Ceder meddelar nu att testningen av bedömningsinstrumentet stoppas.

Varför har ni stoppat testningen av bedömningsinstrumentet?Håkan Ceder
- Vi har inget material som är klart att testas, det som kommit ut är ett arbetsmaterial där det finns ett antal frågor som kommer att tas bort. Vi måste gå igenom detta igen och när vi har något som vi tror håller någorlunda ska det testas på åtta lokala försäkringscenter.
Skulle det inte ha börjat testas nu i februari?
- Jo, det var tanken men nu gör vi en omvärdering.
När kommer bedömningsinstrumentet att testas tror du?
- Det kan jag inte svara på, det viktiga nu är att återuppta samarbetet med handikapp och brukarorganisationerna så att vi tillsammans kan gå igenom bedömningsinstrumentet och se vad som ska vara med och vad som inte ska vara med.

Är det Socialstyrelsen som är huvudansvarig för utvecklandet av bedömningsinstrumentet?
- Enligt regeringsuppdraget ska Socialstyrelsen i samarbete med Försäkringskassan ta fram ett bedömningsinstrument.

Hur ser du på att handikapp och brukarorganisationerna upplevt frågorna som integritetskränkande?
- Jag tycker att några av de frågorna som fanns med i det här arbetsmaterialet inte var bra och jag förstår att de kan uppfattas som integritetskränkande, de frågorna ska tas bort.
Kan du nämna något exempel på en fråga som ska tas bort?
- Nej, jag vill inte gå in i detalj, det jag kan säga är att några av frågorna varit för närgångna.

Kommer ni att ompröva hållningen att räkna antalet minutrar för varje aktivitet?
- Det är en avvägning mellan exakthet och integritet, där jag inte kan säga exakt var vi landar. Lyckas vi skapa ett bra bedömningsinstrument tror jag det kan ha klara fördelar för individen. Det kan bidra till mer rättssäkerhet och att bedömningarna blir mer nationellt likvärdiga. Den som söker assistans kan då också få en transparent process där han/hon vet på vilka grunder beslutet tas. Jag förstår dock brukar och handikapporganisationernas skepsis mot att räkna minutrar, så förutsägbar är ju inte tillvaron.
Men kan det fortfarande bli så?
- Det får vi se i det fortsatta arbetet, jag tror man kan hitta andra tekniker för att klara detta.
Vad kan det vara?
- Det kan vara att uppskatta tid i större intervaller istället för att räkna minut för minut.

Det har riktats kritik mot att bara räkna aktivitetstid som grund för assistans, kan det finnas behov av att även ha tid där assistenten är till förfogande för att assistansen ska fungera i praktiken?
- Det är klart att ett bedömningsinstrument måste vara konstruerat så att det fungerar praktiskt, men vad det innebär här kan jag inte svara på nu.

Brukarorganisationerna har även riktat kritik mot att handläggarna under varje punkt ska göra en rimlighetsbedömning av tidsåtgången för en aktivitet, hur ser du på det?
- Jag kan inte gå in närmare på det, men det är naturligtvis viktigt att instrumentet konstrueras så att den enskilde inte upplever att det finns ett grundläggande ifrågasättande av hans/hennes behov, säger Håkan Ceder.

Håkan Ceder intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-02

Vidare läsning

http://www.assistansuppropet.se/

Facebook
Assistansuppropet - Rör inte den personliga assistansen

Artiklar i SHT, Svensk handikapptidskrift
Granskning av assistansbehov döms ut
Socialstyrelsen: Intima behov grunden för personlig assistans
Protesterna växer mot ny bedömning av assistans

Pressmeddelande från handikapp och brukarorganisationer:
Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet

Jonas blogg
Välkomna till DDR


Skicka sidan till: