P1-morgon "Personlig assistans dras in"

Allt fler med svåra funktionsnedsättningar förlorar det statliga stödet för personlig assistans
Reportage i P1-morgon 2010-04-26 med intervjuer av personer som förlorat sin assistansersättning. Sedan Försäkringskassan skärpte sina bedömningar 2007 har 250 personer förlorat sin assistansersättning. Debatt mellan Kenneth Johansson, Centerpartistisk ordförande i socialutskottet och Mathias Blomberg, advokat som hjälper personer som har blivit av med den personliga assistansen.

Vidare läsning

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"

Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"

Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"


Skicka sidan till: